Thư mời viết bài tham dự hội thảo quốc tế" "Bảo tồn di sản văn hóa dưới nước vì lợi ích cộng đồng: sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia"
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Thư mời viết bài tham dự hội thảo quốc tế" "Bảo tồn di sản văn hóa dưới nước vì lợi ích cộng đồng: sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia"

18/02/2016

Viện Khảo cổ học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam sẽ tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề: "Bảo tồn di sản văn hóa dưới nước vì lợi ích cộng đồng: sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các quốc gia" từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 năm 2016 tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ban Tổ chức trân trọng kính mời các quý vị quan tâm tham gia viết bài tham luận theo các nội dung sau:

- Bảo tồn di sản văn hóa dưới nước: các vấn đề kỹ thuật và phương pháp

- Bài học cho quản lý và bảo vệ di sản văn hóa dưới nước

- Di sản văn hóa dưới nước: Vai trò và lợi ích cho cộng đồng

- Hợp tác quốc tế: tìm kiếm và phát triển cơ hội hợp tác quốc tế về nghiên cứu và xây dựng nguồn nhân lực

Nội dung chi tiết xin xem thêm ở file đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày: