Tin về hoạt động của đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ở ba viện khoa học xã hội vùng
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Tin về hoạt động của đoàn công tác Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ở ba viện khoa học xã hội vùng

26/12/2014

Để nắm được kết quả công tác năm 2014 và chỉ đạo phương hướng công tác năm 2015, từ ngày 23 đến 26 tháng 12 năm 2014, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) dẫn đầu đoàn công tác, đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015 của các đơn vị: Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

Tham gia đoàn công tác có TS. Trần Minh Tuấn, Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; TS. Vũ Hùng Cường, Đảng ủy viên, Trưởng ban Ban Kế hoạch - Tài chính, PGS.TS. Trần Thị An, Trưởng ban Ban Quản lý khoa học.

Trong các Hội nghị ở các đơn vị, Chủ tịch Viện Hàn lâm và đoàn công tác đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng công tác năm 2015 của các đơn vị và ý kiến phát biểu của cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị. Trong các báo cáo tổng kết, các đơn vị đã đánh giá kết quả công tác theo phương châm “Chủ động - sáng tạo - chất lượng - hiệu quả” mà Chủ tịch Viện Hàn lâm đã quán triệt trong phương hướng công tác năm 2015 của Viện Hàn lâm.

Tại Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện KHXH vùng Nam Bộ), trao đổi với các ý kiến phát biểu thẳng thắn của cán bộ, viên chức của Viện, đại diện các Ban giúp việc Chủ tịch Viện đã đối thoại về các lĩnh vực được giao phụ trách. Trong phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã nhấn mạnh những đóng góp to lớn của nhiều thế hệ các nhà nghiên cứu của Viện KHXH vùng Nam Bộ trong việc khẳng định vị trí một cơ quan nghiên cứu hàng đầu về khoa học xã hội ở Nam Bộ trong gần 40 năm qua và những kết quả đạt được trong năm 2014; đồng thời, Chủ tịch cũng chỉ ra những bất cập cần khắc phục trong hoạt động nghiên cứu và một số mặt công tác khác của đơn vị. Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng bày tỏ sự tin tưởng ở sự đổi mới hoạt động của Viện, đặc biệt là cố gắng của thế hệ trẻ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Viện trong thời gian tới.

Tại Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên (Viện KHXH vùng Tây Nguyên), sau khi nghe báo cáo tổng kết của Lãnh đạo Viện, các cán bộ, viên chức của Viện đã phát biểu bày tỏ sự cám ơn của Lãnh đạo Viện Hàn lâm trong việc quan tâm đến Viện KHXH vùng Tây Nguyên nói chung, cán bộ trẻ nói riêng, và những trăn trở về sự phát triển của Viện trong thời gian tới. Các đại diện của các Ban giúp việc Chủ tịch Viện cũng đã phát biểu trao đổi thẳng thắn về những kết quả và các bất cập của Viện trong năm công tác 2014. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Viện đánh giá cao sự sớm ổn định của Viện Tây Nguyên tại thành phố Đắk Lắk nhờ chủ trương đúng đắn của Đảng và Chính phủ, quyết tâm lớn của các thế hệ Lãnh đạo Viện Hàn lâm và nỗ lực lớn của Lãnh đạo và cán bộ công nhân viên chức Viện KHXH vùng Tây Nguyên. Đồng thời, Chủ tịch Viện đã khẳng định nỗ lực lớn của Viện KHXH vùng Tây Nguyên trong việc làm đầu mối tổ chức Chương trình Tây Nguyên III. Về việc thực hiện kế hoạch khoa học năm 2014, Chủ tịch Viện đã biểu dương Viện KHXH vùng Tây Nguyên trong việc ưu tiên kinh phí cho các nhà nghiên cứu trẻ thực hiện hệ đề tài cấp cơ sở, đồng thời yêu cầu Viện có giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu của các đề tài này. Về phương hướng công tác năm 2015, Chủ tịch Viện yêu cầu Viện KHXH vùng Tây Nguyên cần có nhiều giải pháp để hình thành mạng lưới nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu về Tây Nguyên, từng bước khẳng định vai trò của Viện trong nghiên cứu Tây Nguyên. Chủ tịch cũng bày tỏ niềm tin tưởng vào các cán bộ trẻ trong chặng đường công tác mới của Viện KHXH vùng Tây Nguyên.

Tại Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ (Viện KHXH vùng Trung Bộ), sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2014 và phương hướng công tác năm 2015 của Lãnh đạo Viện, cán bộ, công chức Viện Trung Bộ đã phát biểu bày tỏ những trăn trở về sự phát triển của Viện ở các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đặc biệt là việc thực hiện đề tài cấp cơ sở; lĩnh vực xây dựng cơ sở vật chất và phát triển đội ngũ. Đại biểu của các Ban giúp việc Chủ tịch Viện cũng đã có những trao đổi chân tình, thẳng thắn về các thắc mắc của đơn vị và góp ý về phương hướng công tác của Viện năm 2015. Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch Viện Hàn lâm biểu dương những cố gắng của Viện KHXH vùng Trung Bộ trong năm 2014, đồng thời chỉ ra các vấn đề cấp bách cần giải quyết của Viện là vấn đề tổ chức - cán bộ, vấn đề nâng cao tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu và các mặt công tác khác của đơn vị; cụ thể, Viện cần sớm tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia vào năm 2015 để kết nối mạng lưới nghiên cứu về miền Trung và xác định định hướng phát triển bền vững miền Trung.

Chiều 26 tháng 12 năm 2014, Chủ tịch Viện Hàn lâm và đoàn công tác đã trở về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại 3 viện khoa học xã hội vùng của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

PGS.TS. Trần Thị An

 

 

Các tin đã đưa ngày: