Tin về lễ ra mắt Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ và Hội thảo “Chương trình KH&CN Tây Nam Bộ - tầm nhìn và trách nhiệm”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Tin về lễ ra mắt Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ và Hội thảo “Chương trình KH&CN Tây Nam Bộ - tầm nhìn và trách nhiệm”

24/12/2014

Sau quá trình chuẩn bị, ngày 16 tháng 12 năm 2014, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - hai đơn vị đồng chủ trì Chương trình “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ” đã tổ chức lễ ra mắt Ban Chủ nhiệm và khởi động Chương trình Tây Nam Bộ tại Cần Thơ với Hội thảo “Chương trình KH&CN Tây Nam Bộ - tầm nhìn và trách nhiệm”. Chủ trì Chương trình hội nghị là hai đồng chủ nhiệm Chương trình: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và PGS.TS. Phan Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu
tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Quân, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; đồng chí Dương Quốc Xuân, Phó Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ; Lãnh đạo tỉnh và Lãnh đạo các Sở KH&CN của 13 tỉnh, thành vùng Tây Nam Bộ; đại biểu của các trường đại học, các viện nghiên cứu trên địa bàn vùng Tây Nam Bộ.   

Trong phát biểu chào mừng, PGS.TS. Phan Thanh Bình đã thay mặt cơ quan đồng chủ trì bày tỏ sự vui mừng về việc Chương trình Tây Nam Bộ sau một thời gian nỗ lực chuẩn bị của hai cơ quan khoa học đã được chính thức triển khai. PGS. cũng cho biết, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với lực lượng đông đảo các nhà nghiên cứu và sinh viên sẽ tham gia và cố gắng hết sức mình để chương trình nghiên cứu đạt kết quả tốt nhất, phục vụ cho sự phát triển của vùng Tây Nam Bộ.

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã nhấn mạnh vị thế địa-chính trị, địa-kinh tế, địa-văn hóa của vùng Tây Nam Bộ; đồng thời khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với sự phát triển vùng Tây Nam Bộ, thể hiện qua các chủ trương, chính sách, đặc biệt là Nghị quyết 21 về “Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2001-2010”. Khẳng định các kết quả của Nghị quyết 21, GS. đã chỉ ra những thách thức trong bối cảnh mới đối với sự phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ và tính cấp thiết của việc triển khai một chương trình nghiên cứu đồng bộ, toàn diện về phát triển bền vững của vùng. GS. cũng đã chỉ ra tính đặc thù của chương trình nghiên cứu giai đoạn mới và mong muốn sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhà khoa học của các viện, trường với các nhà quản lý của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và của 13 tỉnh thành vùng Tây Nam Bộ nhằm đạt kết quả tốt nhất để đáp ứng các yêu cầu bức thiết đang đặt ra cho sự phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ trong giai đoạn mới.

Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nam Bộ chụp ảnh
kỷ niệm với đồng chí Nguyễn Quân - Bộ trưởng
Bộ Khoa học và Công nghệ 

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Quân đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của khoa học đối với phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nam Bộ trong thời gian qua và những yêu cầu cấp thiết phải ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào việc đổi mới mô hình kinh tế, nhận diện và giải quyết các vấn đề xã hội cấp bách, đổi mới công nghệ trong việc sản xuất và chế biến nông sản, thủy sản và ứng phó với biến đổi khí hậu. Bộ trưởng cũng chỉ ra trách nhiệm nặng nề của hai cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu trước Chính phủ cũng như trước sự mong đợi của nhân dân các tỉnh Tây Nam Bộ và bày tỏ sự tin tưởng về kết quả mà Chương trình đạt được.

Sau lễ ra mắt của Ban Chủ nhiệm Chương trình và Văn phòng Chương trình, các đại biểu đã tham gia thảo luận. Đại diện của các tỉnh, thành phố ở Tây Nam Bộ đã thể hiện sự vui mừng vì chương trình khoa học về Tây Nam Bộ do hai cơ quan hàng đầu về nghiên cứu khoa học đã được triển khai; đồng thời, đặt ra cho Ban Chủ nhiệm Chương trình các yêu cầu về nghiên cứu và chuyển giao kết quả nghiên cứu; đồng thời thể hiện tinh thần sẵn sàng hợp tác với ý thức trách nhiệm cao nhất vì kết quả của Chương trình và vì sự phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ.

Buổi lễ ra mắt và hội thảo khoa học đã kết thúc tốt đẹp, đánh dấu một sự khởi đầu rất có ý nghĩa của Chương trình nghiên cứu khoa học vì sự phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ./.

PGS.TS. Trần Thị An

Các tin đã đưa ngày: