Tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy năm 2012
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy năm 2012

18/12/2012

Ngày 14/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2012.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng Ban chỉ huy PCCC đến tham dự và phát biểu khai mạc. Tham dự lễ tổng kếtmặt  toàn thể cán bộ làm công tác PCCC tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

ThS. Đỗ Hữu Phương – Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban Ban PCCC Viện Khoa học xã hội Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết công tác PCCC Viện Khoa học xã hội Việt Nam năm 2012, trong đó nhấn mạnh: Năm 2012, công tác PCCCsự thay đổi khá nhiều, ở Việnsự thay đổi về tổ chức và cán bộ lãnh đạo, một số đơn vị được thành lập mới, một số đơn vị chuyển trụ sở làm việc; ở thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy PC66 được nâng cấp thành Sở PCCC thành phố Hà Nội. Những thay đổi đó đã tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ PCCC ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Ban chỉ huy PCCC Viện cũng phải kiện toàn lại công tác tổ chức của Ban và đội chữa cháy cơ sở tại các đơn vị nhằm phối hợp với Sở PCCC thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Chủ tịch Viện trong việc xây dựng các kế hoạch chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC năm 2012 theo phương châm “Huấn luyện trọng tâm, trọng điểm, thiết thực và hiệu quả”. Hầu hết các đơn vị trực thuộc trong toàn Viện đã thực hiện nghiêm túc các kế hoạch PCCC năm 2012 và đạt kết quả tốt.

Với các thành tích tốt trong công tác kiểm tra PCCC, tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ, lập và quản lý hồ sơ về PCCC tại các đơn vị, … công tác PCCC năm 2012 ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã được Sở PCCC thành phố Hà Nội đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu tổng kết hội nghị,GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã biểu dương, khen ngợi các thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong công tác PCCC năm 2012, đồng thời đánh giá: Công tác PCCC ở Viện Khoa học xã hội Việt Nam sau nhiều năm thực hiện và rút kinh nghiệm đến nay đãnhiều thay đổi và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên,trong thực tế một số đơn vị vẫn còn coi nhẹ hoạt động PCCC, nhiều đơn vị còn sử dụng điện để đun, nấu sai quy định, vấn đề sử dụng nguồn kinh phí dành cho sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị PCCC của một số đơn vị khônghiệu quả hoặc chưa thật sự được đầu tư đúng mức. Đồng chí Phó Chủ tịch Viện hy vọng trong phương hướng hoạt động năm 2013, Ban chỉ huy PCCC Viện sẽ cụ thể hóahơn nữa các kế hoạch hoạt động và thực hiện tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Viện để đảm bảo công tác PCCC ngày càng đạt hiệu quả và phù hợp với yêu cầu chung của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Thay mặt cho lãnh đạo Viện Khoa học xã hộiViệt Nam, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao giấy khen của Chủ tịch Viện cho 8 tập thể và 12 cá nhânthành tích xuất sắc trong công tác PCCC năm 2012.

 

                                                                                                                                                                                      Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: