Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012

18/12/2012

Ngày 14/12/2012, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2012.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Trưởng Ban chỉ huy quân sự chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có sự tham gia của toàn thể cán bộ làm công tác quân sự, quốc phòng tại các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

ThS. Đỗ Hữu Phương, Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng ban Chỉ huy quân sự Viện Khoa học xã hội Việt Nam trình bày báo cáo tổng kết, trong đó chỉ rõ: Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã phát triển nhanh và mạnh trên nhiều lĩnh vực, trong những năm gần đây số lượng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ trong độ tuổi tự vệ được tuyển dụng vào công tác tại Viện tăng nhanh, tình hình chính trị, an ninh trong khu vực và trong nước gặp nhiều biến động, có tác động không nhỏ đến công tác quân sự, an ninh quốc phòng của cơ quan. Với đặc điểm nêu trên, để hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học do Đảng, Nhà nước giao, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững tình hình chính trị, an toàn tuyệt đối trong cơ quan, Ban chỉ huy quân sự Viện đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cấp Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong công tác quân sự, quốc phòng gắn liền với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, luôn xây dựng, củng cố lực lượng tự vệ, lực lượng dự bị động viên và thường xuyên chỉ đạo các tiểu đội quân sự tại các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc mọi nhiệm vụ được giao. Với các thành tích trong công tác giáo dục; tổ chức - xây dựng lực lượng tự vệ; tập huấn, triển khai công tác quốc phòng; huấn luyện chính trị; huấn luyện quân sự sẵn sàng chiến đấu; thành lập đội dự bị động viên; đăng ký, tuyến chọn và gọi công dân nhập ngũ,… trong năm 2012,Ban chỉ huy quân sự Viện đã luôn tích cực, chủ động trong mọi công tác tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, lãnh đạo Viện xây dựng, triển khai các kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt các hướng dẫn, chỉ đạo Chỉ huy tự vệ các đơn vị thực hiện có hiệu quả các kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng ở mỗi đơn vị.

Phát biểu tổng kết hội nghị, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã biểu dương, khen ngợi các thành tích mà các tập thể và cá nhân đã đạt được trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2012. Đồng thời cũng nhấn mạnh: trong năm 2013, các kế hoạch, cách thức thực hiện, triển khai nhiệm vụ cần phải đồng bộ và rõ ràng hơn nhằm phát huy thế mạnh đơn vị trong các nhiệm vụ quân sự được giao, cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa đội ngũ cán bộ Tiểu đội trưởng với Ban chỉ huy quân sự để thực hiện các nhiệm vụ, tránh để xảy ra tình trạng chậm, muộn kế hoạch triển khai…

Thay mặt cho lãnh đạo Viện Khoa học xã hộiViệt Nam, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao giấy khen của Chủ tịch Viện cho 8 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2012.

 

                                                                                                                                                                                Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: