Trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm lại Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính

16/04/2015

Chiều ngày 16/4/2015, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính. Tham dự Lễ công bố có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ; cùng đông đủ cán bộ, viên chức của Ban Kế hoạch – Tài chính.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm <br> trao quyết định và tặng hoa cho ThS. Nguyễn Thủy Lan

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trao Quyết định số 742/QĐ-KHXH ngày 01 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm lại ThS. Nguyễn Thủy Lan giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính, thời gian giữ chức vụ 5 năm, kể từ ngày 01/4/2015.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhấn mạnh, việc bổ nhiệm lại ThS. Nguyễn Thủy Lan giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính thể hiện sự tín nhiệm rất cao của Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng tập thể cán bộ, viên chức Ban Kế hoạch – Tài chính; đồng thời mong muốn ThS. Nguyễn Thủy Lan và tập thể Ban Kế hoạch – Tài chính tiếp tục hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là vai trò tư vấn cho Lãnh đạo Viện Hàn lâm về công tác kế hoạch, tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt trong bối cảnh Viện Hàn lâm đang tiến hành thay đổi cơ chế quản lý, nâng cao vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp và hoạt động khoa học.

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm <br> phát biểu giao nhiệm vụ cho ThS. Nguyễn Thủy Lan

 

ThS. Nguyễn Thủy Lan, Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính <br> phát biểu nhận nhiệm tại buổi lễ

ThS. Nguyễn Thủy Lan chân thành cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và cá nhân GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm trực tiếp phụ trách mảng kế hoạch tài chính của Viện Hàn lâm đã tín nhiệm và tái bổ nhiệm đồng chí giữ trọng trách Phó Trưởng ban Ban Kế hoạch – Tài chính và hy vọng luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, và tập thể lãnh đạo cùng cán bộ, viên chức Ban Kế hoạch – Tài chính để đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cùng với tập thể cán bộ, viên chức của Ban xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao phó./.

 

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: