Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội

27/04/2015

Sáng ngày 27/4/2015, tại Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội cho PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh. Tham dự Lễ công bố có GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Học viện Khoa học xã hội.

GS.TS. Võ Khánh Vinh trao Quyết định và tặng hoa cho<br> PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm  phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh

Theo Quyết định số 883/QĐ- KHXH ngày 25 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật được tiếp nhận về công tác tại Học viện Khoa học xã hội và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 10 tháng 5 năm 2015.

PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, tân Phó Giám đốc<br> Học viện Khoa học xã hội phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Võ Khánh Vinh chúc mừng và giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh. Phó Chủ tịch nhấn mạnh: Dựa vào những quy định của Nhà nước và Viện Hàn lâm về chức năng, nhiệm vụ của Học viện, trên cương vị tân Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội, PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh cần phát huy tốt kiến thức và kinh nghiệm đã có trong công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và lãnh đạo quản lý, đồng thời nhanh chóng nắm bắt, thích ứng với môi trường đào tạo đa ngành, quy mô lớn tại Học viện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Học Viện trong thời gian tới. Giáo sư Phó Chủ tịch mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức Học viện Khoa học xã hội tạo điều kiện thuận lợi để PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tân Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Lãnh đạo Học viện đã tin tưởng, tạo mọi điều kiện giúp đỡ đồng chí, mong rằng luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự ủng hộ, đoàn kết của đồng nghiệp trên cương vị công tác mới và nguyện đem hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng Học viện phát triển ổn định và đạt nhiều thành tích trong thời gian tới.  

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: