Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

03/01/2014

Chiều ngày 31/12/2013, tại Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội choTS. Lê Hữu Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.


Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng  trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa cho TS. Lê Hữu Thành, tân Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

 

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và đông đảo cán bộ, viên chức của Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã trao Quyết định số 2296/QĐ-KHXH ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam điều động và bổ nhiệm TS. Lê Hữu Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện, thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I, trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 01/01/2014.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: Nhận nhiệm vụ Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội đối với đồng chí Lê Hữu Thành là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề xuất phát từ đặc thù của hai cơ quan. Bên cạnh nhiều điểm tương đồng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách; trong khi Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh có nhiệm vụ đào tạo là chính. Mặc dù TS. Lê Hữu Thành đã làm công tác xuất bản ở Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện, nhưng quy mô khiêm tốn so với Nhà xuất bản, vì vậy Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm đề nghị tân Phó Giám đốc phát huy khả năng của mình, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ Nhà xuất bản để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, trước hết là theo chức năng nhiệm vụ của Nhà xuất bản, do Viện Hàn lâm giao và chịu trách nhiệm trước Nhà nước về mặt pháp luật đối với các mặt hoạt động liên quan đến xuất bản. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm mong muốn các đồng chí trong chi bộ, công đoàn, đoàn thanh niên Nhà xuất bản Khoa học xã hội phối hợp, hợp tác, tạo điều kiện giúp đỡ đồng chí Lê Hữu Thành nhanh chóng hòa nhập, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Nhà xuất bản.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho TS. Lê Hữu Thành, tân Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội

 

Trong không khí trang trọng, TS. Lê Hữu Thành, tân Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng, điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội. TS. Lê Hữu Thành nhận thức rằng, trong môi trường công tác mới, đây là vinh dự, nhưng cũng là trọng trách, thách thức rất lớn đối với đồng chí. TS. Lê Hữu Thành mong rằng luôn nhận được sự giúp đỡ của Ban lãnh đạo và của tập thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Khoa học xã hội để góp sức mình cùng tập thể Nhà xuất bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị do Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao.

Nhân dịp này, tân Phó Giám đốc Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã nhận được những lời chúc mừng và những bó hoa tươi thắm của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tập thể cán bộ, viên chức Nhà xuất bản Khoa học xã hội./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: