Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo

13/02/2015

Chiều ngày 13/02/2015, tại Trung tâm Phân tích và Dự báo (Trung tâm), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo cho TS. Lê Kim Sa. Tham dự Lễ công bố có PGS.TS. Phạm Văn Đức, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm Phân tích và Dự báo.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm PGS.TS. Phạm Văn Đức trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa TS. Lê Kim Sa, tân Phó Giám đốc Trung tâm

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trao Quyết định số 452/QĐ-KHXH ngày 13 tháng 02 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm TS. Lê Kim Sa, Trưởng phòng Phòng Hội nhập quốc tế giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 13/02/2015.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Phạm Văn Đức đã nhiệt liệt chúc mừng TS. Lê Kim Sa được bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo mới, đồng thời Phó Giáo sư Phó Chủ tịch khẳng định, sự kiện hôm nay không chỉ là vinh dự cho cá nhân TS. Lê Kim Sa mà còn là vinh dự cho Trung tâm. Trong những năm vừa qua, Trung tâm đã hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Chủ tịch Viện Hàn lâm giao cho. Việc bổ sung thêm một phó giám đốc sẽ giúp cho Trung tâm - với số lượng cán bộ không nhiều - nhưng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tư vấn chính sách, nghiên cứu khoa học trong thời gian tới, nhất là trong năm 2015. PGS.TS. Phạm Văn Đức hi vọng, Trung tâm sẽ hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ mà Viện Hàn lâm giao cho, và mong muốn, ở cương vị mới, nhiệm vụ mới, tân Phó Giám đốc hợp tác chặt chẽ với Giám đốc để hoàn thành tốt các chức trách mà Chủ tịch Viện Hàn lâm giao, đoàn kết, phát huy tiềm năng và sức mạnh của đội ngũ cán bộ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TS. Lê Kim Sa - tân Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng, tạo mọi điều kiện giúp đỡ đồng chí và mong rằng luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phân tích và Dự báo ở cương vị công tác mới. Đồng chí nguyện phấn đấu đem hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa Trung tâm Phân tích và Dự báo ngày một phát triển bền vững.

 

 

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm PGS.TS. Phạm Văn Đức phát biểu giao nhiệm vụ cho TS. Lê Kim Sa, tân Phó Giám đốc Trung tâm

 

TS. Lê Kim Sa - tân Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Dự báo phát biểu nhận nhiệm vụ tại Buổi lễ

 

 

                                                       Nguyễn Vũ

Các tin đã đưa ngày: