Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ

03/06/2014

Ngày 03 tháng 6 năm 2014, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ đặc trách công tác Thư ký cho ThS. Trương Công Đắc.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa chúc mừng ThS. Trương Công Đắc, tân Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ

 

Đến dự Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện Văn phòng Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm; cùng các cán bộ, viên chức của Ban Tổ chức – Cán bộ; Phòng Tổng hợp-Thông tin-Biên tập của Văn phòng Viện Hàn lâm.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trao Quyết định số 777/QĐ-KHXH ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ cho ThS. Trương Công Đắc Thư ký Chủ tịch Viện Hàn lâm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ đặc trách công tác Thư ký Chủ tịch Viện Hàn lâm, thời gian giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 19/5/2014.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: trong thời gian qua, với tư cách là thư ký Chủ tịch Viện Hàn lâm, ThS. Trương Cộng Đắc đã cho thấy phương cách làm việc phù hợp, thể hiện được vai trò trong việc giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm từ kế hoạch công tác, sắp xếp chương trình, lịch trình công tác của Chủ tịch Viện Hàn lâm và các nhiệm vụ khác trong phạm vi của mình. Giáo sư Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng mong muốn với cương vị mới, ThS. Trương Công Đắc tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, giữ được mối quan hệ mật thiết, hợp lý đối với cán bộ trong cơ quan tham mưu của Chủ tịch Viện, trực tiếp là công việc chỉ đạo, tổ chức, điều hành của Chủ tịch Viện để giúp Viện Hàn lâm hoàn thành nhiệm vụ ngày càng nặng nề mà Đảng và Nhà nước giao cho. Chủ tịch Viện mong rằng, các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện nhất là Ban Tổ chức – Cán bộ và Văn phòng Viện Hàn lâm giúp đỡ, tạo điều kiện để đồng chí Trương Công Đắc hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn  Xuân  Thắng  phát  biểu  giao  nhiệm  vụ  cho  ThS. Trương Công Đắc, tân Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ

 

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ trân trọng cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng thời ý thức sâu sắc rằng, đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ đặc trách công tác Thư ký Chủ tịch Viện Hàn lâm là công việc nặng nề và quyết tâm hoàn thành tốt công việc Chủ tịch giao, góp phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp chung của Viện Hàn lâm. Để hoàn thành được nhiệm vụ mới với yêu cầu ngày càng cao, ThS. Trương Công Đắc nhận thức rõ rằng cần phải nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, không ngừng học hỏi bởi phẩm chất người thư ký là tận tụy, chịu khó, luôn luôn lắng nghe, trung thực trong công việc. Với tinh thần cầu thị, tân Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ mong muốn luôn nhận được sự góp ý, giúp đỡ của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các cơ quan giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm và các viện nghiên cứu chuyên ngành đặc biệt là sự giúp đỡ của Giáo sư Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng để đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.  

Tân Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ ThS. Trương Công Đắc phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Nhân dịp này, tân Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ đã nhận được những lời chúc tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức – Cán bộ; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội Viện Hàn lâm; và các cán bộ, viên chức của Ban Tổ chức – Cán bộ./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: