Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới

30/05/2014

Ngày 29/5/2014, tại Viện Gia đình và Giới, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã công bố và trao Quyết định điều động và bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới. Tham dự Lễ công bố có: GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ và toàn thể cán bộ Viện Gia đình và Giới.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa TS. Trần Thị Minh Thi  - tân Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn đã trao Quyết định số 946/QĐ-KHXH ngày 28 tháng 5 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam điều động và bổ nhiệm TS. Trần Thị Minh Thi, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Xã hội học thuộc Viện Xã hội học, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới, thời gian giữ chức vụ 05 năm kể từ ngày 01/6/2014.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn chúc mừng tân Phó Viện trưởng và nhấn mạnh, theo chủ trương chung của Viện Hàn lâm về đảm bảo, tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ký quyết định điều động và bổ nhiệm TS. Trần Thị Minh Thi giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới.  Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm mong rằng ở cương vị công tác mới, TS. Trần Thị Minh Thi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục cùng với Lãnh đạo và cán bộ trong Viện Gia đình và Giới đóng góp tích cực hơn nữa trên các phương diện nghiên cứu khoa học, đào tạo, tư vấn chính sách,... Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm mong rằng Lãnh đạo Viện, cán bộ viên chức và các tổ chức chính trị - xã hội trong Viện Gia đình và Giới ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để đồng chí tân Phó Viện trưởng hoàn thành tốt trọng trách của mình.

Phát biểu nhận Quyết định bổ nhiệm, TS. Trần Thị Minh Thi cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Viện Gia đình và Giới đã tin tưởng bổ nhiệm đồng chí vào vị trí Phó Viện trưởng. Đồng chí ý thức rằng, đảm nhận vị trí Phó Viện trưởng là vinh dự, cũng là trọng trách nặng nề và nguyện đem hết tâm huyết cũng như năng lực chuyên môn của mình để giúp việc cho Viện trưởng, cùng với các đồng nghiệp xây dựng Viện Gia đình và Giới vững mạnh, khẳng định vị trí của Viện. Tân Phó Viện trưởng hy vọng tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, ủng hộ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Lãnh đạo Viện Gia đình và Giới và tập thể cán bộ của Viện, mong Viện luôn hòa thuận, đoàn kết để cùng nhau xây dựng Viện Gia đình và Giới ngày càng phát triển.

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giao nhiệm vụ cho tân Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới

 

TS. Trần Thị Minh Thi  - tân Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Nhân dịp này, tân Phó Viện trưởng Viện Gia đình và Giới đã nhận được nhiều hoa chúc mừng từ Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Gia đình và Giới ./.

 

Nguyễn Thu Hà

 

Các tin đã đưa ngày: