Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

16/04/2015

Chiều ngày 16/4/2015, tại Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng cho TS. Nguyễn Đình Chúc. Tham dự Lễ công bố có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ cùng tập thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao Quyết định và tặng hoa cho<br> TS. Nguyễn Đình Chúc

 

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm   phát biểu<br> giao nhiệm vụ cho TS. Nguyễn Đình Chúc

Theo Quyết định số 757/QĐ-KHXH ngày 03 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Nguyễn Đình Chúc, Phó Trưởng ban Ban Chính sách đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương được tiếp nhận về công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 03 tháng 4 năm 2015.

TS. Nguyễn Đình Chúc, tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng phát biểu nhận nhiệm vụ tại buổi Lễ

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn chúc mừng và giao nhiệm vụ cho TS. Nguyễn Đình Chúc. Phó Chủ tịch nhấn mạnh: trên cương vị tân Phó Viện trưởng, TS. Nguyễn Đình Chúc cần phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của mình, kết nối chặt chẽ giữa Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng với các cán bộ, chuyên gia nghiên cứu liên ngành nhằm đẩy mạnh công tác tham mưu tư vấn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Viện Hàn lâm trong điều kiện mới. Tiếp nhận TS. Nguyễn Đình Chúc về công tác tại Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm hy vọng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng có thêm sức mạnh mới trong việc củng cố, hoàn thiện bộ máy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ chủ chốt, tạo thêm điều kiện mới để đóng góp nhiều hơn nữa trong hoạt động của đơn vị. Giáo sư Phó Chủ tịch mong muốn tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng ủng hộ để TS. Nguyễn Đình Chúc hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 

Tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng đã tin tưởng, tạo mọi điều kiện giúp đỡ đồng chí, mong rằng luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Viện Hàn lâm cũng như sự hỗ trợ của đồng nghiệp trên cương vị công tác mới và nguyện đem hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp sức xây dựng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng phát triển hơn nữa./.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: