Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Văn học
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Văn học

07/02/2014

Chiều ngày 07 tháng 02 năm 2014, tại Viện Văn học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng Viện Văn học.

Phó Chủ  tịch  Viện  Hàn  lâm  Khoa  học  xã  hội  Việt Nam GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa PGS.TS. Vũ Thanh, tân Phó Viện trưởng Viện Văn học

 

Tham dự Lễ công bố và trao Quyết định có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Phạm Minh Phúc, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và toàn thể cán bộ Viện Văn học.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trao Quyết định số 205/QĐ-KHXH ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp nhận và bổ nhiệm PGS.TS. Vũ Thanh, Phó Trưởng khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Văn học, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 01/02/2014.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Phó Viện trưởng Viện Văn học, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn nhấn mạnh: Đứng trước yêu cầu tăng cường đội ngũ cán bộ cho Viện Văn học, đặc biệt là đội ngũ nghiên cứu chuyên sâu, việc PGS.TS. Vũ Thanh quay trở về với Viện Văn học (trước đây PGS.TS. Vũ Thanh đã từng công tác ở đây) không chỉ là việc tăng cường cán bộ lãnh đạo, mà còn là bổ sung cán bộ có trình độ cao, góp phần vào việc phát triển của Viện Văn học trước yêu cầu và đòi hỏi mới của đất nước.

Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm hy vọng rằng PGS.TS. Vũ Thanh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Viện trưởng Viện Văn học, góp phần cùng với tập thể lãnh đạo Viện Văn học hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, đặc biệt là hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn để Viện Văn học ngày càng phát triển, xứng đáng với tầm vóc trên 60 năm xây dựng và phát triển của Viện. Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm mong muốn tập thể lãnh đạo, Chi ủy, các tổ chức chính trị - xã hội cùng tập thể cán bộ, viên chức Viện Văn học sẽ ủng hộ, hỗ trợ PGS.TS. Vũ Thanh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Viện Hàn lâm giao phó.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã  hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Vũ Thanh, tân Phó Viện trưởng Viện Văn học

 

Tân Phó Viện trưởng PGS.TS. Vũ Thanh đã trân trọng cảm ơn và bày tỏ xúc động sâu sắc tới sự tin tưởng của Thường vụ Đảng ủy, Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm cùng Ban lãnh đạo Viện Văn học, đã tạo điều kiện thuận lợi để Phó Giáo sư trở về và đảm nhận chức vụ mới tại Viện Văn học. Viện Văn học vốn là nơi nuôi dưỡng và đào tạo PGS.TS. Vũ Thanh trong nhiều năm. Phó Giáo sư nhấn mạnh đồng chí được như ngày hôm nay là công lao của nhiều thế hệ các bậc thầy đi trước, sự giúp đỡ, chia sẻ của các đồng nghiệp ở Viện Văn học. Được trở lại Viện nhận trọng trách mà Viện Hàn lâm giao phó, PGS.TS. Vũ Thanh nguyện đem hết sức lực của mình để cống hiến cho sự phát triển của Viện, tăng cường sự đoàn kết trong Viện, vì sự đồng thuận, đoàn kết là yếu tố quan trọng đầu tiên để phát triển. Với tư cách là Phó Viện trưởng, PGS.TS. Vũ Thanh hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với tập thể lãnh đạo Viện, Chi ủy, các tổ chức chính trị - xã hội trong Viện hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Viện Hàn lâm giao phó, tiếp tục những truyền thống tốt đẹp vốn có của Viện Văn học để xây dựng Viện trở thành một đơn vị khoa học vững mạnh và phát triển. Tân Phó Viện trưởng mong muốn luôn nhận được sự ủng hộ của tập thể cán bộ Viện Văn học và coi đó là động lực để phấn đấu và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PGS.TS. Vũ Thanh, tân Phó Viện trưởng Viện Văn học phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Nhân dịp này, tân Phó Viện trưởng Viện Văn học PGS.TS. Vũ Thanh đã nhận được những lời chúc mừng và những bó hoa tươi thắm của Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Văn học./.

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: