Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm

16/10/2014

Chiều ngày 15/10/2014, tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Viện trưởng và Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho PGS.TS. Nguyễn Công Việt và TS. Nguyễn Tuấn Cường.

 

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Võ Khánh Vinh trao Quyết định bổ nhiệm
và tặng hoa PGS.TS. Nguyễn Công Việt, tân Viện trưởng
Viện Nghiên cứu Hán Nôm

  Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam  GS.TS. Võ Khánh Vinh trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và tặng hoa TS. Nguyễn Tuấn Cường, tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm

 

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm; và đông đủ công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm đã trao Quyết định số 1917/QĐ-KHXH ngày 14 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Công Việt, Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thời gian giữ chức vụ đến hết tuổi quản lý và Quyết định số 1832/QĐ-KHXH ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tiếp nhận và bổ nhiệm TS. Nguyễn Tuấn Cường, giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 01/10/2014.

 

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Võ Khánh Vinh giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Nguyễn Công Việt và TS. Nguyễn Tuấn Cường tại buổi lễ

 

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Võ Khánh Vinh chụp ảnh lưu niệm với Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm và đại diện các tổ chức chinh trị xã hội của Viện

 

Phát biểu tại buổi lễ, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã nhiệt liệt chúc mừng PGS.TS. Nguyễn Công Việt và TS. Nguyễn Tuấn Cường được bổ nhiệm vào cương vị lãnh đạo mới. Đồng thời Giáo sư Phó Chủ tịch khẳng định, sự kiện hôm nay là một bước để kiện toàn bộ máy lãnh đạo của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của Viện Hàn lâm, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay. Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm đặc biệt coi trọng đến hướng nghiên cứu, đào tạo của Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong những năm qua và trong thời gian tới. Hơn một năm qua, trên cương vị là Quyền Viện trưởng, PGS.TS. Nguyễn Công Việt đã hoàn thành nhiệm vụ trên các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo, hợp tác trong và ngoài nước của Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Qua quá trình thử thách trên lĩnh vực chính trị, chuyên môn trong bối cảnh hiện nay, PGS.TS. Nguyễn Công Việt đã cùng Viện Nghiên cứu Hán Nôm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thành tích này không chỉ của PGS.TS. Nguyễn Công Việt mà là thành tích của Viện Nghiên cứu Hán Nôm, và cao hơn nữa đó là thành tích của Viện Hàn lâm, và là kết quả của giới nghiên cứu Hán Nôm của Việt Nam.

Giáo sư Phó Chủ tịch mong muốn, ở cương vị mới, nhiệm vụ mới, tân Viện trưởng cần cố gắng hơn nữa trong nhiệm vụ đưa Viện Nghiên cứu Hán Nôm bước tiếp những bước vững vàng trên con đường phát triển. Tiếp tục phát huy tinh thần của các thế hệ đi trước trong việc giáo dục và truyền nhiệt tâm và sức sáng tạo cho thế hệ trẻ kế cận, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để mọi cán bộ đều có cơ hội phát huy năng lực, sở trường công tác, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết nội bộ, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, đưa Viện Nghiên cứu Hán Nôm ngày càng khẳng định được vị trí và tầm quan trọng của Viện đặc biệt trong hệ thống các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trên con đường đổi mới.

Giao nhiệm vụ cho tân Phó Viện trưởng, GS.TS. Võ Khánh Vinh nhấn mạnh, chuyển từ môi trường đào tạo sang môi trường nghiên cứu, TS. Nguyễn Tuấn Cường cần chuyển đổi tư duy từ cơ quan đào tạo sang cơ quan nghiên cứu; phát huy năng lực, khả năng chuyên môn của mình để thực hiện tốt vai trò lãnh đạo quản lý và chuyên gia Hán Nôm ở môi trường công tác mới; duy trì đoàn kết, nhất trí trong Lãnh đạo Viện; chia sẻ kinh nghiệm với cán bộ trong nghiên cứu chuyên môn. Giáo sư Phó Chủ tịch mong Ban lãnh đạo Viện Nghiên cứu Hán Nôm tạo điều kiện thuận lợi để TS. Nguyễn Tuấn Cường công tác tốt, đồng thời cán bộ, công chức và viên chức Viện tiếp nhận và ủng hộ để tân Phó Viện trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm giao phó.

 

PGS.TS. Nguyễn Công Việt, tân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm phát biểu nhiệm vụ tại buổi lễ

 

TS. Nguyễn Tuấn Cường, tân Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm phát biểu nhiệm vụ tại buổi lễ

 

Trong không khí trang nghiêm, đầy xúc động, đồng chí tân Viện trưởng - PGS.TS. Nguyễn Công Việt và tân Phó Viện trưởng - TS. Nguyễn Tuấn Cường đã dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã quan tâm dìu dắt, giúp đỡ và hứa luôn đoàn kết nội bộ, xây dựng cơ quan vững mạnh, phát huy năng lực của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị công tác mới. 

Nhân dịp này, PGS.TS. Nguyễn Công Việt và TS. Nguyễn Tuấn Cường đã nhận được nhiều lời chúc tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm đầy tình cảm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: