Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Dân tộc học
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Dân tộc học

24/03/2016

Chiều ngày 23 tháng 3 năm 2016, tại Viện Dân tộc học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã công bố và trao Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm Viện trưởng Viện Dân tộc học cho PGS.TS. Nguyễn Văn Minh.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng Chủ tịch Viện Hàn lâm <br>tặng hoa cho PGS.TS. Vương Xuân Tình <br>và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh       GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng Chủ tịch Viện Hàn lâm <br> trao Quyết đinh và tặng hoa cho PGS.TS. Nguyễn Văn Minh<br> tân Viện trưởng Viện Dân tộc học

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Viện Hàn lâm và đông đủ công chức, viên chức của Viện Dân tộc học.

Trước khi công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức Viện trưởng Viện Dân tộc học, Chủ tịch Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã trao Quyết định nghỉ quản lí và tặng hoa cho PGS.TS. Vương Xuân Tình, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi lễ

Ghi nhận những đóng góp to lớn của PGS.TS. Vương Xuân Tình và PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, trong thời gian qua, Viện Dân tộc học là một trong nhiều viện có đóng góp tích cực trong giải quyết những vấn đề nóng, cấp bách, như vấn đề dân tộc, liên quan đến tôn giáo, các vấn đề đặt ra trong điều kiện hội nhập hiện nay như quan hệ dân tộc, liên dân tộc… trên bình diện lý thuyết và thực tiễn. Các báo cáo và ý kiến về những vấn đề có liên quan của Viện Dân tộc học gửi đến các cơ quan cấp trên đều có phản hồi tốt. Mỗi vấn đề được giải quyết đều khắc họa tính liên ngành và đa ngành sâu sắc, như bàn về sinh kế, mô hình kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số ở các nơi đều được nghiên cứu xem xét trên các vấn đề xã hội, môi trường, anh ninh chính trị có liên quan.

Tiếp nối được truyền thống của Viện Dân tộc học, các đồng chí Viện trưởng, Phó Viện trưởng, nhất là Viện trưởng Vương Xuân Tình và Phó Viện trưởng Nguyễn Ngọc Thanh thời gian qua đã thực hiện tốt chức năng của mình, luôn giữ được tinh thần đoàn kết, đồng thuận, quy tụ được đội ngũ cán bộ, chú trọng công tác đào tạo đội ngũ kế cận trong khoa học và quản lý không chỉ cho Viện Dân tộc học mà còn là nguồn bổ sung đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong Viện Hàn lâm. Giáo sư Chủ tịch mong muốn, trong thời gian tới, PGS.TS. Vương Xuân Tình và  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh với bề dày kinh nghiệm của mình tiếp tục chia sẻ, hợp tác chặt chẽ, hướng dẫn các thế hệ đi sau để Viện luôn luôn có đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc tốt nhất của đất nước.

        PGS.TS. Nguyễn Văn Minh phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã trao Quyết định số 422/QĐ-KHXH ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học giữ chức Viện trưởng Viện Dân tộc học kể từ ngày 01/4/2016, thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Viện trưởng Viện Dân tộc học, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng khẳng định, quyết định bổ nhiệm phó viện trưởng thể hiện sự tín nhiệm, tin tưởng của Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm với cá nhân đồng chí Nguyễn Văn Minh; đồng thời nhấn mạnh, đây là vinh dự rất lớn của người làm công tác khoa học song đây cũng là trọng trách nặng nề đối với PGS.TS. Nguyễn Văn Minh. Là cán bộ trường thành từ Viện Dân tộc học, có kinh nghiệm và uy tín trong công tác Đảng, Tân Viện trưởng cần thấy rõ những yêu cầu, thách thức mới đặt ra đối với nghiên cứu dân tộc giai đoạn tới nhằm đảm bảo giữa yêu cầu về phát triển có chất lượng, hiệu quả, bền vững, gắn giữa xây dựng với đảm bảo an ninh, chính trị cũng như những thách thức xuyên biên giới liên quan đến vấn đề dân tộc, tôn giáo…

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng mong rằng, Tân Viện trưởng Viện Dân tộc học kế thừa truyền thống của các Viện trưởng tiền nhiệm để Viện Dân tộc học tiếp tục có những đóng góp mới vào sự phát triển chung, đáp ứng được những yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, mà cụ thể là những nội dung liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu được thể hiện trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng, liên quan đến các chương trình của Viện Hàn lâm trong đó có các chương trình mà Viện Dân tộc đã và đang tham gia như Chương trình Tây Nguyên, Chương trình Tây Nam bộ, các chương trình liên quan đến ngôn ngữ các dân tộc thiểu số, Chương trình Biên soạn bách khoa toàn thư trong đó có một cuốn về dân tộc học, Viện phải chuẩn bị tập hợp đội ngũ các nhà khoa học của cả nước để biên soạn cũng như đội ngũ thư ký phục vụ cho công tác này; Tiếp tục truyền thống đào tạo để đào tạo nguồn nhân lực cho Viện Dân tộc học và cho Viện Hàn lâm, kiện toàn bộ máy lãnh đạo Viện và Tạp chí… Không chỉ xây dựng đội ngũ kế cận cho năm năm này mà phải chuẩn bị cho 10 năm, 15 năm tiếp theo.

GS.TS. nguyễn Xuân Thắng chụp ảnh lưu niệm với cán bộ chủ chốt Viện Dân tộc học

Để làm được những việc này, yêu cầu vô cùng quan trọng đặt ra là cần phải xây dựng tập thể chi ủy, chi bộ, Viện đoàn kết, đồng thuận, hướng tới mục tiêu chung, chia sẻ cộng đồng trách nhiệm, quan tâm thật sự đến lợi ích của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Viện. Chủ tịch Nguyễn Xuân Thắng hi vọng tân Viện trưởng - PGS.TS. Nguyễn Văn Minh hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Viện Hàn lâm và Viện Dân tộc học đã giao phó.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Viện trưởng Viện Dân tộc học trân trọng cảm ơn Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng và trao giữ vị trí quan trọng này. PGS.TS. Nguyễn Văn Minh cũng nhận thức rõ đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự tín nhiệm và ủng hộ của tất cả đồng nghiệp. Trên cương vị mới, tân Viện trưởng nguyện đem hết sức mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục khẳng định vị thế của Viện Dân tộc học - đơn vị nghiên cứu đầu ngành về dân tộc học trên cả nước, hướng tới xây dựng Viện Dân tộc học ngày càng lớn mạnh hơn.

Nhân dịp này, PGS.TS. Vương Xuân Tình, nguyên Viện trưởng Viện Dân tộc học;  PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thanh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Dân tộc học và PGS.TS. Nguyễn Văn Minh, tân Viện trưởng Viện Dân tộc học đã nhận được những lời chúc tốt đẹp và những bó hoa tươi thắm đầy tình cảm của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Dân tộc học./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: