Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phát triển bền vững Vùng
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

28/12/2013

Chiều ngày 26/12/2013, tại Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phát triển bền vững Vùng cho PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tặng hoa trân trọng ghi nhận những đóng góp của PGS.TS. Vũ Tuấn Huy, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tạp Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

 

Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ và đông đủ cán bộ công chức, viên chức của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.

Trước khi công bố Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tập Tạp chí  Phát triển bền vững Vùng, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã tặng hoa và trân trọng ghi nhận những đóng góp lớn lao của PGS.TS. Vũ Tuấn Huy, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tạp Tạp chí Phát triển bền vững Vùng. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm cho biết, PGS.TS. Vũ Tuấn Huy được điều động giữ cương vị là Viện trưởng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng vào thời điểm khó khăn khi đơn vị chỉ có một lãnh đạo Viện và một lãnh đạo tạp chí. Trong gần 5 năm, trên cương vị của người đứng đầu, PGS.TS. Vũ Tuấn Huy đã lãnh đạo toàn diện tập thể Viện cũng như chịu trách nhiệm trên các mặt công tác, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị cho sự ra đời của Tạp chí Phát triển bền vững Vùng. Đây là đóng góp rất lớn của PGS.TS. Vũ Tuấn Huy trong việc tạo dựng cơ sở để mở rộng phạm vi, nội dung nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa PGS.TS. Bùi Quang Tuấn tân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

 

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Chủ tịch Viện Hàn lâm GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng đã trao Quyết định số 2226/QĐ-KHXH ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam điều động và bổ nhiệm PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam giữ chức vụ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tập Tạp chí  Phát triển bền vững Vùng, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 01/01/2014.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tập Tạp chí  Phát triển bền vững Vùng, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh: đây là một vinh dự nhưng cũng là một trọng trách rất nặng nề đối với PGS.TS. Bùi Quang Tuấn để gánh vác một định hướng chiến lược trong nghiên cứu của Viện Hàn lâm. Đồng chí Bùi Quang Tuấn cần quy tụ, tập hợp  được cán bộ viên chức, tạo ra sự đồng thuận trong Viện, thể hiện bằng tâm đức của người lãnh đạo, tinh thần khoa học say mê, có những ý tưởng mới trong hoạt động nghiên cứu để gắn kết chặt chẽ với tập thể. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm mong muốn PGS.TS. Bùi Quang Tuấn nỗ lực trên cương vị của mình để tổ chức triển khai cụ thể hóa chiến lược phát triển của Viện, đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, tập trung xây dựng nguồn lực để có thể giới thiệu được những đại diện cho việc kiện toàn Ban lãnh đạo Viện, Lãnh đạo Tạp chí sắp tới. Đồng thời, Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm mong tập thể cán bộ Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng hợp tác chặt chẽ với tân Viện trưởng xây dựng  Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng phát triển vững mạnh.

Chủ  tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Bùi Quang Tuấn tân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

 

Trong không khí trang trọng, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, tân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tập Tạp chí  Phát triển bền vững Vùng đã dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng trao trọng trách Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tập Tạp chí  Phát triển bền vững Vùng.

Tân Viện trưởng kiêm Tổng biên tập nhận thức rằng đây là vinh dự, là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời hoạt động khoa học nhưng cũng là trọng trách, thách thức rất lớn đối với cá nhân đồng chí. PGS.TS. Bùi Quang Tuấn quyết tâm đem hết sức mình, kế thừa, phát huy những giá trị của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm đã làm, đang làm để tiếp tục phát triển Viện. Tân Viện trưởng mong muốn luôn nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm; sự ủng hộ, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, tân Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng kiêm Tổng biên tập Tạp chí  Phát triển bền vững Vùng PGS.TS. Bùi Quang Tuấn và nguyên Viện trưởng, nguyên Tổng biên tập Tạp chí  Phát triển bền vững Vùng  PGS.TS. Vũ Tuấn Huy đã nhận được những lời chúc mừng, những lời tri ân và những bó hoa tươi thắm của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng./.

 

Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: