Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sử học
 • Thư viện điện tử và kho tin
 • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
 • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
 • Tham khảo tạp chí
 • Sách toàn văn
 • Thư điện tử
 • Chính phủ
 • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao Quyết định bổ nhiệm Viện trưởng Viện Sử học

25/04/2015

Sáng ngày 24/4/2015, tại Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ giữ chức vụ Viện trưởng Viện Sử học cho PGS.TS. Đinh Quang Hải, Quyền Viện trưởng Viện Sử học kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Tham dự Lễ công bố có: PGS.TS. Phạm Văn Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Trần Minh Tuấn, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ và đông đủ cán bộ công chức, viên chức của Viện Sử học.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam <br>PGS.TS. Phạm Văn Đức trao Quyết định bổ nhiệm và tặng hoa PGS.TS. Đinh Quang Hải tân Viện trưởng Viện Sử học <br>kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí   Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam <br>PGS.TS. Phạm Văn Đức phát biểu giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Đinh Quang Hải tân Viện trưởng Viện Sử học <br> kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm PGS.TS. Phạm Văn Đức đã trao Quyết định số 868/QĐ-KHXH ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bổ nhiệm PGS.TS. Đinh Quang Hải, Quyền Viện trưởng Viện Sử học kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử giữ chức vụ Viện trưởng Viện Sử học kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, thời gian giữ chức vụ 5 năm kể từ ngày 1/5/2015.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ cho PGS.TS. Đinh Quang Hải, Phó Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh: Viện trưởng Viện Sử học là một trong những chức danh vinh dự nhất của Viện Hàn lâm, bởi Viện Sử học có truyền thống lâu đời và là một trong hai đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới của Viện Hàn lâm. Đây là vinh dự nhưng đồng thời cũng là thách thức nặng nề đối với tân Viện trưởng, PGS.TS. Phạm Văn Đức tin tưởng rằng với khả năng của mình cùng với sự hỗ trợ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự đoàn kết, ủng hộ của tập thể cán bộ viên chức Viện Sử học, tân Viện trưởng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình.

PGS. TS. Đinh Quang Hải tân Viện trưởng Viện Sử học <br>kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí phát biểu nhận nhiệm vụ

PGS.TS. Đinh Quang Hải, tân Viện trưởng Viện Sử học kiêm Phó Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử đã dành những lời cảm ơn chân thành nhất đến Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm đã tin tưởng trao trọng trách Viện trưởng Sử học. PGS.TS. Đinh Quang Hải nhận thức rằng đây là vinh dự, là dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời hoạt động khoa học nhưng cũng là trọng trách, thách thức lớn đối với cá nhân đồng chí và hứa quyết tâm đem hết sức mình, kế thừa, phát huy những giá trị của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm để tiếp tục phát triển Viện Sử học. Tân Viện trưởng mong muốn luôn nhận được sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm; sự ủng hộ, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Viện Sử học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                        Nguyễn Thu Hà

Các tin đã đưa ngày: