Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội” cho các lãnh đạo, nhà khoa học Lào, Campuchia và Hàn Quốc
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội” cho các lãnh đạo, nhà khoa học Lào, Campuchia và Hàn Quốc

28/07/2015

Ngày 27/7/2015, nhân dịp hội thảo quốc tế thường niên VASS-RAC-LASS lần thứ tư “Hợp tác kinh tế xuyên biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào” và hội thảo quốc tế KEI-VASS-RAC-LASS 2015 “Thúc đẩy phát triển nông thôn tại Tiểu vùng Mêkông dựa trên nông nghiệp công nghệ cao và du lịch bền vững” tổ chức tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội” cho 5 lãnh đạo, nhà khoa học Lào, Campuchia và Hàn Quốc về những đóng góp quan trọng góp phần xây dựng và phát triển sự nghiệp khoa học xã hội và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia và Việt Nam – Hàn Quốc.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng,<br> Chủ tịch VASS phát biểu tại buổi lễ

Tham dự lễ trao tặng Kỷ niệm chương, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS) có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện các nhà quản lý, các nhà khoa học đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tham dự còn có các đại biểu Việt Nam đến từ các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương, Ban chỉ đạo Tây Nguyên, các tỉnh vùng Tây Nguyên và tỉnh Ninh Thuận.

Về phía Lào có: GS.TS. Chaleune Yiapaoheu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào (LASS); PGS.TS. Thongsalith Mangnomek, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào; TS. Sila Mounthalavong, Phó Chủ tịch Viện; và các đại biểu đến từ Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào và một số Bộ của Lào.

Về phía Campuchia có: VS.TS. Khlot Thyda, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), Cố vấn riêng của Ngài Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia; VS. Tech Samnang, Cố vấn Chính phủ Hoàng gia Campuchia; VS. Sum Chhum Bun, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; và các đại biểu đến từ Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia và một số Bộ của Campuchia.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch VASS, ThS. Phùng Ngọc Tấn,<br> Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng công bố Quyết định <br>của Chủ tịch VASS về việc tặng Kỷ niệm chương <br>“Vì sự nghiệp Khoa học xã hội”       GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch VASS<br> trao Kỷ niệm chương cho GS.TS. Chaleune Yiapaoheu, <br>PGS.TS. Thongsalith Mangnomek, VS.TS. Khlot Thyda, <br>TS. Kwang Kook Park và TS. Cae One Kim

Về phía Hàn Quốc có: TS. Kwang Kook Park, Chủ tịch Viện Môi trường Hàn Quốc (KEI); TS. Cae One Kim, Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Seoul, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Nghiên cứu Kinh tế, xã hội và nhân văn Hàn Quốc; và các đại biểu đến từ Viện Môi trường Hàn Quốc.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ThS. Phùng Ngọc Tấn, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm đã công bố Quyết định số 1497, 1498, 1499/QĐ-KHXH ngày 20/7/2015 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội” cho:

1. GS.TS. Chaleune Yiapaoheu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào;

2. PGS.TS. Thongsalith Mangnomek, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào;

3. VS.TS. Khlot Thyda, Chủ tịch Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Cố vấn riêng của Ngài Hun Sen, Thủ tướng Vương quốc Campuchia;

4. TS. Kwang Kook Park, Chủ tịch Viện Môi trường Hàn Quốc;

5. TS. Cae One Kim, Giáo sư danh dự Đại học Quốc gia Seoul, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Nghiên cứu Kinh tế, xã hội và nhân văn Hàn Quốc.

Phát biểu chúc mừng các lãnh đạo, nhà khoa học Lào, Campuchia và Hàn Quốc được trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Khoa học xã hội”, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đánh giá cao những sáng kiến, những đóng góp của cá nhân các lãnh đạo, nhà khoa học trên cương vị quản lý cũng như trong hoạt động khoa học đã góp phần phát triển sự nghiệp khoa học xã hội của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhất là trong thúc đẩy mối quan hệ hợp tác với Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Viện Môi trường Hàn Quốc, góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, Việt Nam – Hàn Quốc. Giáo sư Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam bày tỏ mong muốn các lãnh đạo, nhà khoa học được nhận Kỷ niệm chương sẽ tiếp tục có những đóng góp tích cực và hiệu quả đối với sự nghiệp khoa học xã hội và quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

GS.TS. Chaleune Yiapaoheu, Chủ tịch LASS phát biểu tại buổi lễ

Thay mặt các lãnh đạo, nhà khoa học được nhận Kỷ niệm chương, GS.TS. Chaleune Yiapaoheu, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào phát biểu cảm ơn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã đánh giá cao những đóng góp của các cá nhân và đã trao tặng Kỷ niệm chương cho các lãnh đạo, nhà khoa học Lào, Campuchia và Hàn Quốc, đồng thời cam kết trên bất kỳ cương vị công tác nào cũng sẽ tiếp tục tham gia tích cực, đóng góp có trách nhiệm, hiệu quả vào quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam./.

                                                                      TS. Vũ Hùng Cường

Các tin đã đưa ngày: