Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2013
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2013

11/03/2013

Ngày 8/3/2013, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Lễ Phát động thi đua năm 2013 với khẩu hiệu "Chất lượng, đồng bộ, đổi mới và đột phá phát triển". GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và các cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2012.

Phát biểu khai mạc hội nghị, GS.TS. Võ Khánh Vinh nhấn mạnh: Hoạt động thi đua năm 2013 cần tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đặt ra trong năm 2013, trên tinh thần chất lượng đảm bảo – đúng tiến độ; Thực hiện đồng bộ và nghiêm túc các phong trào thi đua trong toàn Viện Hàn lâm; Tích cực đẩy mạnh các hoạt động cụ thể nhằm mục tiêu hoàn thành xuất sắc công tác chuyên môn, các nhiệm vụ trọng tâm khác do Đảng, Nhà nước và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát động, nhằm tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trong sự đổi mới toàn diện các mặt hoạt động của Viện Hàn lâm trong năm 2013 tiến tới chào mừng ngày 2/12/2013 – ngày kỷ niệm 60 năm thành lập Viện Hàn lâm; Tích cực thực hiện các chính sách, biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào cải cách hành chính, kết hợp với hiện đại hóa, củng cố và kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đề cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả giải quyết, xử lý công việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi các nhiệm vụ khoa học; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Xây dựng tổ chức Đảng, đơn vị và các đoàn thể quần chúng trong sạch vững mạnh; Tổ chức phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường giáo dục truyền thống lịch sử xây dựng và phát triển quảng bá Viện Hàn lâm với đông đảo quần chúng, hướng các phong trào thi đua vào việc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong toàn thể cán bộ công đoàn; Hoàn thành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực đẩy nhanh, mạnh hơn nữa các phong trào thi đua “Lao động sáng tạo, gương mẫu, có năng suất và hiệu quả cao”, phong trào thi đua “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, từ đó nâng cao những phẩm chất cao quý của người cán bộ, viên chức “Trung thành – sáng tạo – tận tụy – gương mẫu”.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ký giao ước thi đua năm 2013.

Nhân dịp lễ phát động thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã công bố Quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia tổ chức Hội nghị thường niên lần thứ nhất về khoa học xã hội 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia và Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ tư. PGS.TS. Đinh Quang Hải – Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng công bố các Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2012.

GS.TS. Võ Khánh Vinh đã thay mặt lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam trao bằng khen cho đại diện các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2012, đồng thời nhiệt liệt biểu dương các đơn vị và gần 200 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2012.

 

                                                                                                                                                                                       Phạm Vĩnh Hà

Các tin đã đưa ngày: