Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2014
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2014

20/02/2014

Ngày 19/02/2014, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Phát động thi đua năm 2014 với khẩu hiệu "Chủ động, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả" nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, phát huy sáng tạo để đạt được chất lượng và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực công tác.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm trao Bằng khen cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm năm 2013

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Hàn lâm chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên Viện Hàn lâm; các đồng chí Bí thư Đảng bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện Hàn lâm; các đồng chí Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm; các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm cùng với các tập thể và cá nhân tiêu biểu vinh dự được tặng thưởng danh hiệu và Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm năm 2013.

Thay mặt Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Hàn lâm, ThS. Phùng Ngọc Tấn, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng đã công bố các quyết định: Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho các tập thể và cá nhân năm 2013; Quyết định tặng danh hiệu cho Tập thể Lao động xuất sắc; Quyết định tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Hàn lâm đã thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2013.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm phát biểu chỉ đạo phát động thi đua năm 2014

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, GS.TS. Võ Khánh Vinh nhiệt liệt biểu dương các đơn vị, tập thể lao động xuất sắc và các cá nhân có thành tích, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm năm 2013. Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2014, Giáo sư Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh: Hoạt động thi đua năm 2014 cần tập trung phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ đặt ra trên cơ sở kế thừa những kết quả công tác của năm 2013. Với phương châm hành động “Chủ động, tích cực, sáng tạo, chất lượng và hiệu quả”, hoạt động thi đua năm 2014 cần nâng cao hơn nữa tinh thần chủ động, phát huy sáng tạo để đạt được chất lượng và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực công tác, từng bước thực hiện mục tiêu đưa Viện Hàn lâm trở thành cơ quan nghiên cứu có uy tín trong khu vực và quốc tế vào năm 2020. Viện Hàn lâm phát động phong trào thi đua năm 2014 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Viện Hàn lâm với các nội dung chính sau đây: 1. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2014; 2. Thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 3. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Viện Hàn lâm chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”; 4. Thi đua củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ; 5. Thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng và chống tham nhũng; 6. Xây dựng tập thể đoàn kết, tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; 7. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; 8. Tham gia các hoạt động khác như các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… Phong trào thi đua năm 2014 được tổ chức thực hiện thường xuyên ngay từ đầu năm, chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ đầu năm đến hết tháng 5/2014; đợt 2 từ ngày 01/06/2014 đến 30/12/2014 với nội dung chủ yếu là tổ chức các hoạt động thiết thực, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

TS. Võ Xuân Vinh, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu hưởng ứng phát động thi đua năm 2014

 

Sau khi GS.TS. Võ Khánh Vinh phát biểu chỉ đạo triển khai Kế hoạch và phát động thi đua năm 2014, đại diện các đơn vị: Học viện Khoa học xã hội, Văn phòng Viện Hàn lâm, Viện Kinh tế Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm đã phát biểu hưởng ứng phát động thi đua năm 2014 của Viện Hàn lâm, thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các nội dung và mục tiêu trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2014, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác và hoạt động phong trào tại đơn vị để đạt được kết quả cao nhất.

Nhân dịp lễ phát động thi đua, đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm và các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm đã ký giao ước thi đua năm 2014.

                                                                                                                                Phương Hoa

Các tin đã đưa ngày: