Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2015
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2015

05/02/2015

Ngày 04/02/2015, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã tổ chức Lễ Phát động thi đua năm 2015 với khẩu hiệu "Dân chủ, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả" nhằm nâng cao hơn nữa tinh thần dân chủ, phát huy sáng tạo để vượt qua thách thức đạt chất lượng và hiệu quả cao trong mọi lĩnh vực công tác, hoàn thành tốt kế hoạch 5 năm 2011-2015.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm
phát động thi đua năm 2015

 

Tham dự hội nghị, về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên; Bí thư Đảng bộ cơ sở, Bí thư các chi bộ trực thuộc; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh các đơn vị trực thuộc; đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm, các đơn vị trực thuộc cùng các tập thể và cá nhân tiêu biểu đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp và Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm năm 2014. Về phía khách mời có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Quý Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Đoàn khối các Cơ quan Trung ương.

Thay mặt Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Viện Hàn lâm, GS.TS. Võ Khánh Vinh đã báo cáo kết quả thi đua năm 2014. Báo cáo nhấn mạnh, thực hiện phương châm "Chủ động - Sáng tạo - Chất lượng - Hiệu quả", phong trào thi đua tại các đơn vị được tổ chức sôi nổi với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung bám sát các nhiệm vụ chính trị, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi đua hướng về biển đảo quê hương, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị. Các phong trào thi đua và các hoạt động tuyên truyền như: “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa ”, "Chung sức bảo vệ chủ quyền Biển Đông", “Vì Trường Sa thân yêu - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, “Chung sức vì biển đảo", "Tôi yêu Tổ quốc tôi"... đã thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, công chức, người lao động, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hi sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua -
Khen thưởng Viện Hàn lâm Báo cáo kết quả thi đua năm 2014
   

 

Trong năm 2014, công tác tham mưu giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm trong quản lý, chỉ đạo các hoạt động về thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước đã có những chuyển biến mạnh mẽ, có tác động tích cực, đem lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực công tác. Công tác phối hợp giữa các đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm được thực hiện hiệu quả theo hướng tích cực hỗ trợ, cùng nhau hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Với những thành tích đã đạt được, đã có 7 đơn vị được tặng Cờ thi đua Viện Hàn lâm, 158 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, 29 đơn vị và 34 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm, 27 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm, 224 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Phát động thi đua năm 2015, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm đã nhiệt liệt biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực công tác  năm 2014. Kết quả này cho thấy công tác thi đua của Viện Hàn lâm ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đúng người, đúng việc. Để hoạt động thi đua thúc đẩy mạnh mẽ các mặt công tác trong Viện Hàn lâm, đặc biệt là nghiên cứu khoa học, trong năm 2015, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức cần bám sát phương châm "Dân chủ, sáng tạo, chuyên nghiệp và hiệu quả", nhằm lập thành tích chào mừng những ngày lễ lớn của đất nước. Theo đó, cần phát huy dân chủ, mở rộng cơ hội tham gia và được thụ hưởng từ chính thành quả công việc của mình, nhấn mạnh hơn nữa tính chuyên nghiệp, gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản với nghiên cứu triển khai, giữa nghiên cứu với đào tạo, bám sát thực tiễn, tổng kết thực tiễn phát triển của đất nước để có những công trình khoa học mới, đóng góp vào sự nghiệp chung của Viện Hàn lâm và của sự phát triển của đất nước.

 

 

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng trao Cờ thi đua cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2014

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh trao Bằng khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2014

 

Hướng ứng lời phát động của Chủ tịch Viện Hàn lâm, đại diện các đơn vị: Học viện Khoa học xã hội, Văn phòng Viện Hàn lâm, Viện Nhà nước và Pháp luật, Công đoàn Viện Hàn lâm; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm… đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các nội dung và mục tiêu trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2015, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác và hoạt động phong trào tại đơn vị để đạt được kết quả cao nhất.

 

 

Đ/c Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Công đoàn
viên chức Việt Nam trao Bằng khen của Tổng Liên đoàn
Lao động Việt Nam cho Công đoàn Viện Hàn lâm

 

Đ/c Nguyễn Thị Quý Phương, Phó Bí thư thường trực Đoàn khối các Cơ quan Trung ương trao Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm

 

Tại buổi Lễ, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và GS.TS. Võ Khánh Vinh đã tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho các cá nhân và đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2014.

Toàn cảnh Lễ phát động thi đua

Cũng nhân dịp này, Công đoàn Viện Hàn lâm đã nhận được Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2014. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm đã nhận được Bằng khen Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2014.

Kết thúc Lễ phát động thi đua là lễ ký giao ước thi đua năm 2015 của đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và  trực thuộc Viện Hàn lâm./.

Nguyễn Vũ

Các tin đã đưa ngày: