Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Giang ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2020
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Giang ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2020

22/11/2013

Ngày 21/11/2013, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Giang, thành phố Bắc Giang, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Giang giai đoạn 2013-2020.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam phát biểu tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Tỉnh ủy Bắc Giang

 

 

Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo các đơn vị giúp việc Chủ tịch Viện Hàn lâm.

Về phía Tỉnh Bắc Giang có: đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang; đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH khu vực tỉnh Bắc Giang; đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, Trường Chính trị tỉnh.

Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nêu rõ: những năm qua, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao, tỉnh đã nỗ lực cố gắng, không ngừng nỗ lực vươn lên và đạt được một số thành tựu. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội. Đặc biệt là bối cảnh trong nước và quốc tế thay đổi nhanh khiến tỉnh còn lúng túng trong xác định mô hình phát triển, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch phát triển đáp ứng tình hình mới. Vừa qua, tỉnh đã xây dựng qui hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cấp cao của tỉnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác chỉ đạo, cần tổ chức đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và nâng cao trình độ, kiến thức chuyên môn cho đội ngũ này. Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tỉnh ủy Bắc Giang và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định quyết tâm đổi mới đi lên cùng cả nước của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang; sẽ mở ra một trang mới trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang hy vọng với vị thế của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, với kinh nghiệm trong hợp tác với nhiều nơi, Viện Hàn lâm sẽ hỗ trợ tỉnh trong xây dựng mô hình phát triển, điều chỉnh chiến lược và qui hoạch phát triển, tham gia tư vấn trong quá trình phát triển, tổ chức và tham gia đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Trần Sỹ Thanh ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Giang

 

Thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm nhấn mạnh: trước đây đã có một số viện chuyên ngành trực thuộc Viện Hàn lâm triển khai một số hoạt động nghiên cứu trên địa bàn tỉnh Bắc Giang theo một số đề tài, dự án riêng lẻ. Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Giang là bước đi thể chế hóa quan trọng đối với quan hệ hợp tác giữa hai Bên, hình thành khung pháp lý, chính thức hóa quan hệ hợp tác để các đơn vị trực thuộc hai Bên triển khai các nhiệm vụ hợp tác cụ thể, có hiệu quả. Sau khi ký khung thỏa thuận hợp tác, hai Bên sẽ thảo luận, xây dựng các nội dung hợp tác cụ thể, trong đó tập trung vào hai vấn đề lớn: i) khảo sát, nghiên cứu để hoạch định chiến lược, quy hoạch phát triển của tỉnh; ii) đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Trước những thay đổi nhanh của bối cảnh trong nước và quốc tế, cần tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch, chiến lược, chính sách phát triển theo tư duy mới, phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh nằm trên trục hành lang kinh tế Nam Ninh - Lạng Sơn – Hà Nội – Hải Phòng, vừa gắn với vùng miền núi giáp biên giới, vừa là vùng đệm gắn với vùng Thủ đô, cần xây dựng chính sách linh hoạt, tinh tế để tận hưởng hiệu ứng phát triển, chuyển hóa các khó khăn, thách thức thành lợi thế của tỉnh. Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã có nhiều kinh nghiệm trong ký kết hợp tác với một số cơ quan, địa phương, xây dựng các nội dung hợp tác cụ thể dựa trên thế mạnh và nhu cầu của mỗi bên. Hiện nay, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam được Hội đồng Lý luận Trung ương giao nhiệm vụ tổng kết 30 năm đổi mới, trong đó tham gia trực tiếp vào 7 vấn đề: i) Cục diện thế giới và khu vực – những biến động gần đây và tác động đến Việt Nam; dự báo tình hình sắp tới; ii) Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; iii) Đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; iv) Phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; v) Giải quyết các vấn đề xã hội trong tình hình mới; vi) Đổi mới hệ thống chính trị ; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN; xây dựng nền dân chủ XHCN; vii) Tổng kết việc nhận thức và giải quyết 8 mối quan hệ lớn được nêu trong Cương lĩnh 2001. Giáo sư Chủ tịch Viện khẳng định, việc ký kết hợp tác với các địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Giang sẽ góp phần quan trọng trong việc tổng kết đánh giá thực tiễn, đưa các nhà khoa học của Viện Hàn lâm đến sát thực tiễn hơn.

Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang cam kết hợp tác chặt chẽ, hiệu quả

 

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cũng phát biểu nhấn mạnh: việc ký kết hợp tác xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của cả hai bên. Hoạt động hợp tác cần tập trung vào hai mảng lớn, đó là nghiên cứu để hoạch định quy hoạch, chiến lược phát triển tổng thể, tổng kết thực tiễn trên 7 lĩnh vực; đồng thời đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bắc Giang. Học viện KHXH có thế mạnh về đào tạo, trên cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo của tỉnh, Học viện sẽ  đóng góp tích cực trong tổ chức, tham gia đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp cao và nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác sẽ hình thành khung pháp lý, cơ chế hợp tác, hai bên cần tích cực thảo luận, biến khung khổ, nguyên tắc hợp tác thành các nội dung, hoạt động hợp tác cụ thể, hiệu quả, có lộ trình và trách nhiệm cao.

Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Tỉnh ủy Bắc Giang giai đoạn 2013-2020 nhằm các mục tiêu:

1. Hợp tác nghiên cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học nhằm góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Giang.

2. Cung cấp luận cứ khoa học trong việc điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Giang, xây dựng các đề án phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi khoa học xã hội.

3. Góp phần tổng kết các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

4. Đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bắc Giang.

Lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Lãnh đạo Tỉnh Bắc Giang chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Trên cơ sở đó, hai Bên thống nhất hợp tác theo các nội dung chính sau:

1. Phối hợp tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về công nghiệp hóa, hiện đại hóa để đề xuất các mô hình phát triển thích hợp với đặc thù của tỉnh Bắc Giang; cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

2. Phối hợp triển khai một số đề án cụ thể về điều tra đánh giá, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống cách mạng của địa phương phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa; phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh tế - xã hội, tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh.

3. Đào tạo cán bộ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Bắc Giang.

 

Lễ ký kết đã diễn ra trong không khí trang trọng, hợp tác và trách nhiệm, khởi động một cách làm mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Bên./.

TS. Vũ Hùng Cường

Các tin đã đưa ngày: