Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2018
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2018

21/10/2013

Ngày 18/10/2013, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2018.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và TS. Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ký kết thỏa thuận hợp tác

 

Tham dự Lễ ký kết, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; PGS.TS. Trần Thị An, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa họcl; PGS.TS. Tống Trung Tín, Viện trưởng Viện Khảo cổ học; TS. Bùi Đức Hùng, Viện trưởng Viện KHXH vùng Trung Bộ.

Về phía tỉnh Khánh Hòa có: TS. Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa; TS. Trần Sơn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành của tỉnh Khánh Hòa.

Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2013-2018 tập trung vào một số nội dung chính sau: a) Hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả của hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa; b) Cung cấp luận cứ khoa học trong việc điều chỉnh, hoàn thiện chiến lược và chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa, xây dựng các đề án phát triển ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi khoa học xã hội; c) Liên kết đào tạo chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lý các lĩnh vực khoa học xã hội.

Đại diện lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và tỉnh Khánh Hòa chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

 

Phát biểu tại Lễ ký kết, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam khẳng định: hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học giữa tỉnh Khánh Hòa và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam đã có từ lâu và đã đạt được một số kết quả bước đầu. Việc ký kết chính thức văn bản hợp tác là nhằm thể chế hóa hoạt động hợp tác để tạo điều kiện thuận lợi cho các cán bộ nghiên cứu của hai bên có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy nghiên cứu, tạo ra những kết quả nhằm vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh Khánh Hòa và của đất nước trong giai đoạn tới.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, TS. Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ sự tin tưởng và hy vọng vào sự giúp đỡ của đội ngũ chuyên gia hàng đầu về khoa học xã hội ở Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sẽ giúp tỉnh Khánh Hòa triển khai các nhiệm vụ, dự án, đề tài khoa học thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn một cách có hiệu quả nhất nhằm xây dựng các luận cứu khoa học và thực tiễn cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối, chính sách và xây dựng quy hoạch, kế hoạch, dự báo xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới.

Cũng tại Lễ ký kết, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam và TS. Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã sơ bộ thống nhất các công việc phối hợp trong năm 2014 và đề nghị ban điều hành của 2 bên sớm có kế hoạch cụ thể để triển khai hoạt động hợp tác một cách hiệu quả nhất./.

PGS.TS. Trần Thị An

Các tin đã đưa ngày: