Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2018
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • 3.3 top logo - tin hanh chinh to chuc

Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2013-2018

22/09/2013

Ngày 21/9/2013, tại Đà Lạt, nhân dịp đoàn công tác cấp cao của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự hội thảo “Tăng trưởng xanh – mô hình phát triển bền vững của thành phố Đà Lạt”, trên cơ sở các nội dung hợp tác đã được lãnh đạo Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất và đã có những kết quả tích cực ban đầu, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ký kết văn bản hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2018.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến ký văn bản hợp tác

 

Tham dự Lễ ký kết văn bản hợp tác, về phía Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; GS.TS. Đỗ Hoài Nam, nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Học viện Khoa học xã hội; GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khoa học, Ban Tổ chức cán bộ của Viện Hàn lâm; các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia đến từ một số viện trực thuộc Viện Hàn lâm.

Về phía tỉnh Lâm Đồng có: đồng chí Huỳnh Đức Hòa, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Xuân Tiến, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng; các đồng chí đại diện Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở Ngành của tỉnh Lâm Đồng.

Chương trình hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-2018 tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

1.     Cùng nhau tổng kết thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ trương của Đảng về CNH, HĐH để đề xuất các mô hình phát triển thích hợp với đặc thù của địa phương; cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, chính sách và xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng;


 

2.     Cùng nhau triển khai một số đề án cụ thể, điều tra đánh giá, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống cách mạng của địa phương, phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH; phối hợp tiến hành các hoạt động điều tra cơ bản, xây dựng cơ sở dữ liệu về điều kiện kinh tế - xã hội, tài nguyên môi trường, phục vụ cho công tác xây dựng qui hoạch, kế hoạch phát triển bền vững của địa phương;

3.     Phối hợp, xây dựng triển khai một số đề án cụ thể hóa qui hoạch phát triển và cơ chế đặc thù của tỉnh Lâm Đồng. Tổ chức một số buổi báo cáo chuyên đề về hội nhập và phát triển bền vững cho tỉnh.

4.     Tổ chức một số lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực của cán bộ địa phương./.

 

TS. Vũ Hùng Cường

 

Các tin đã đưa ngày: