Tin hoạt động
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (23/05/2022)

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam – Trưởng ban Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ban Chỉ đạo) vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo
Các tin đã đưa ngày: