Tin hoạt động
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)
Hội thảo “Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam”

Hội thảo “Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” (23/12/2022)

Chiều ngày 23/12/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin (Trung tâm UDCNTT) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội thảo “Xây dựng kiến trúc Chính phủ điện tử Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam” nhằm lấy ý kiến của các chuyên gia hướng tới hoàn thiện, báo cáo xây dựng nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số trong toàn Viện Hàn lâm từ nay cho đến 2025.
Tuổi trẻ Viện Hàn lâm khẳng định vai trò xung kích trong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Viện Hàn lâm khẳng định vai trò xung kích trong chuyển đổi số (10/08/2022)

Thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ với sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay được coi là xu thế tất yếu đối với mọi quốc gia, mọi nền kinh tế và mọi tổ chức. Cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ trí thức trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng luôn đi đầu, xứng đáng là lực lượng xung kích, tiên phong trong xây dựng và thực hiện các phong trào hành động của Đoàn gắn với chuyển đổi số.
Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dự phiên họp thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số

Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam dự phiên họp thứ ba của Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số (08/08/2022)

Sáng ngày 08/8/2022, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp thứ ba của Ủy ban. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới trụ sở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (23/05/2022)

Ngày 20 tháng 5 năm 2022, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam – Trưởng ban Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam (Ban Chỉ đạo) vừa ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo
Các tin đã đưa ngày: