Báo cáo Chuyên đề- Tuần 14/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Báo cáo Chuyên đề- Tuần 14/2022 (Tài liệu tham khảo phục vụ Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số)

15/04/2022

Báo cáo Chuyên đề Tuần 14/2022gồm những nội dung cơ bản sau:

1. Dịch vụ Phản ánh hiện trường trên nền tảng "Hue -S"

2. Giải pháp ATM mềm tỉnh Lạng Sơn

3. Trợ lý ảo phục vụ cung cấp thông tin cho lãnh đạo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

4. Kho dữ liệu dùng chung thành phố Đà Nẵng

5. Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình

6. Tổ Công nghệ số cộng đồng tỉnh Lạng Sơn

Các tin đã đưa ngày: