Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” Đề án 06
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ “điểm nghẽn” Đề án 06

10/06/2024

Sáng 10/6/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị sơ kết 01 năm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan và địa phương trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số Chủ trì Hội nghị

Cùng dự Hội nghị có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Lưu Quang; các thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội; lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Đồng chí Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm và các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Viện Hàn lâm

Dự phiên họp tại diểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có đồng chí Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đánh giá việc triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 là một trong những "điểm sáng" của chuyển đổi số ở nước ta trong thời gian qua, được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, các thành viên Tổ công tác, các bộ, ngành, địa phương triển khai tương đối đồng bộ, tích cực, hiệu quả.

Việc triển khai Đề án 06 mang lại kết quả cụ thể, thiết thực trong công tác quản lý điều hành của các cấp, ngành, địa phương và phục vụ phát triển kinh tế xã hội, cung cấp tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Đề án 06 có vai trò tiên phong, dẫn dắt trong thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, đổi mới cách thức quản trị quốc gia bằng kỹ thuật số, góp phần đẩy mạnh Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và công dân số.

“Trong quá trình xây dựng triển khai đề án 06, chúng ta đặc biệt ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp tích cực, quan trọng của đồng chí Đại tướng Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 và đồng chí Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ Công tác Đề án 06; xin chúc mừng 02 đồng chí đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao trọng trách cao hơn.”, Thủ tướng nhấn mạnh.  

Bên cạnh các kết quả nổi bật đã làm được của Đề án 06, Thủ tướng nêu rõ, chúng ta không được chủ quan, thoả mãn, ngủ quên trong chiến thắng.

"Cách đây 1 năm, trong quá trình triển khai Đề án 06, chúng ta đã nhận diện nhiều khó khăn, thách thức và "điểm nghẽn" cần phải tập trung tháo gỡ ngay, liên quan đến pháp lý, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, an ninh, an toàn, nguồn nhân lực...", Thủ tướng chỉ ra.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ (tại văn bản số 452/TTg-KSTT ngày 23/5/2023). Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị yêu cầu thực hiện đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu thuế, ngân hàng, viễn thông... để định danh, xác thực cá nhân, tổ chức trên môi trường điện tử; phòng ngừa hành vi gian lận, trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới (Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023).

Với mục tiêu xuyên suốt là đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch; hình thành hệ sinh thái công dân số và cung cấp nhiều tiện ích cho người dân; phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, chính quyền địa phương, các cấp; thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững và phòng chống gian lận, tiêu cực thương mại, và chống thất thoát thuế. Tại Hội nghị này, Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào các vấn đề:

Thứ nhất, đánh giá một cách thẳng thắn, khách quan có số liệu minh chứng cụ thể về kết quả thực hiện nhiệm vụ đề ra tại văn bản số 452 và Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần “không tô hồng, không bôi đen”, khách quan trung thực; nêu bật những việc đã làm được, nhưng tồn tại hạn chế, yếu kém, vướng mắc. Đặc biệt, cần phải phát hiện những nguyên nhân, phân tích rõ những bất cập thì mới xây dựng được giải pháp thực hiện để hóa giải những khó khăn, thách thức. Trên cơ sở đó, chuyển đổi trạng thái nhanh. Từ chậm chễ sang lành mạnh, bền vững (vấn đề thể chế, chính sách, đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng nền tảng số, phát triển nhân lực số, an ninh mạng, an toàn thông tin…)

Thứ hai, chia sẻ kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo của các cấp, các ngành các địa phương trong triển khai Đề án 06 và Chỉ thị số 18 (phát triển hạ tầng số, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành, kết nối chia sẻ thông tin, liên thông các hệ thống thông tin và hình thành dữ liệu lớn thúc đẩy thương mại điện tử…)

Thứ ba, xác định rõ các quan điểm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm ngắn hạn và dài hạn; tham mưu cho Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành các chỉ đạo mới, bài bản và hiệu quả bền vững hơn.

Qua ý kiến thảo luận của các đại biểu, phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương các bộ, ngành, địa phương đã triển khai hiệu quả việc tháo gỡ "điểm nghẽn" trong triển khai Đề án 06 và đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo môi trường pháp lý đồng bộ, minh bạch, hiệu lực được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt kết quả tích cực. Việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến ngày càng sâu rộng, hiệu quả. Đã tái cấu trúc quy trình đối với hầu hết các dịch vụ công thiết yếu; đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử, tái sử dụng dữ liệu số hóa giúp tiết giảm thủ tục, thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp.

Việc kết nối, chia sẻ các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành tiếp tục được đẩy mạnh, tạo tiện ích trong cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới người dân, doanh nghiệp. Hạ tầng số được quan tâm đầu tư và đạt một số kết quả tích cực, nhất là Trung tâm dữ liệu quốc gia đang được tích cực triển khai.

Thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh một số vấn đề còn chậm như tiến độ xây dựng thể chế, chính sách về chuyển đổi số; công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính; thế chế, chính sách về thương mại điện tử… Bên cạnh đó phát triển hạ tầng số còn nhiều bất cập; công tác an ninh mạng, an toàn thông tin nhiều nơi còn chưa được quan tâm đúng mức, tình trạng tấn công mạng gia tăng, xảy ra lộ lọt thông tin dữ liệu công dân…

Từ những bài học kinh nghiệm rút ra từ hội nghị sơ kết, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thủ tướng các cơ quan, bộ trưởng, trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, TP nêu cao tinh thần trách nhiệm, “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”, phát huy tinh thần “nói là làm, đã cam kết là thực hiện”, “đã làm, thực hiện là phải có hiệu quả cân đong, đo đếm được”. “Chúng ta chỉ có bàn làm, không có bàn lùi” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ ra 5 nhiệm vụ cụ thể để xử lý dứt điểm những tồn tại, vướng mắc đang gặp phải, mang lại tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, cần khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung; các bộ, ngành, địa phương không trông chờ, ỷ lại, cần tích cực chủ động, sáng tạo theo điều kiện, thẩm quyền cả về nhân lực, nguồn lực trong triển khai chuyển đổi số nói chung.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân; bảo đảm các điều kiện cần thiết để từ ngày 1/7/2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử. Đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của các bộ, ngành, địa phương theo phương châm “đúng, đủ, sạch, sống”.

Thủ tướng Chính phủ cũng đề nghị đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế, thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là trong quản lý thương mại điện tử; đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn rà soát, khắc phục hiệu quả các nhóm vấn đề còn hạn chế, khuyết điểm, có lộ trình thực hiện bảo đảm tính nghiêm minh./.

Nguyễn Minh Hồng

Các tin đã đưa ngày: