Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

24/04/2024

Sáng 24/4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban Quốc gia Quốc gia về chuyển đổi số (Ủy ban Quốc gia về CĐS). Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến giữa đầu cầu trụ sở Chính phủ với điểm cầu các bộ, ngành, cơ quan và địa phương trên toàn quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,  Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp lần thứ 8 của Ủy ban

Dự phiên họp tại diểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm cùng các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm.

Chủ tịch Phan Chí Hiếu, Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số Viện Hàn lâm và các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Viện Hàn lâm

Tại phiên họp, Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số tập trung đánh giá tình hình công tác chuyển đổi số và phát triển kinh tế số từ đầu năm 2024 đến nay đồng thời xác định các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển sối số và phát triển kinh tế số trong năm 2024.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh, chúng ta đã qua đi 1/3 chặng đường của năm 2024 - năm bứt phá trong thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021-2025, trong đó, tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế gồm: khai thác hiệu quả các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy động lực tăng trưởng mới, trong đó có phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số; Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia; phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số

Chú trọng 3 đột phá chiến lược: (i) Thể chế: trong đó có thể chế liên quan đến chuyển đổi số; (ii) Nguồn nhân lực, tiếp tục dẩy mạnh đột phá nguồn nhân lực, trong đó trọng tâm là nhân lực phục vụ cho chuyển đổi số; (iii) Kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng số.

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, trong đó có thu chi ngân sách nhà nước, dịch vụ kinh doanh ăn uống nhà hàng, dịch vụ, kinh doanh trên các nền tảng, kinh tế số, chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách không dùng tiền mặt.

Thủ tướng khẳng định, đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay, là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là giảm thủ tục hành chính, phiền hà sách nhiễu người dân, giảm tiêu cực cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí đi lại. Đây là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong vận hành kinh tế.

Cũng tại phiên họp này, Thủ tướng cho biết, Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số vừa ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024, trong đó xác định trọng tâm của Chuyển đổi số quốc gia với chủ đề “Phát triển kinh tế số với 4 trụ cột, bao gồm: công nghiệp công nghệ thông tin, số hóa các ngành kinh tế, quản trị số, dữ liệu số - Động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững”.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị, các đại biểu nghiên cứu kỹ tài liệu, phát biểu ngắn gọn, đúng trọng tâm, trọng điểm và có chất lượng, tập trung thảo luận đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số quốc gia với trọng tâm là phát triển kinh tế số trên tinh thần khách quan, trung thực có minh chứng bằng số liệu cụ thể, những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, những rào cản, điểm nghẽn là cái gì, và nguyên nhân cần phải tháo gỡ. Đặc biệt là sau phiên họp lần thứ 7 thì tại phiên họp lần thứ 8 có cái gì mới, cái gì làm được; Chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn. Bài học kinh nghiệm trong quản lý điều hành và tổ chức thực hiện; Các giải pháp trọng tâm để thực hiện nhiệm vụ đề ra tại kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban quốc gia và chuyển đối số, nhất là các giải pháp mang tính đột phá.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết thời gian qua công tác chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số. Các bộ, ngành, địa phương đã ban hành nhiều văn bản quan trọng hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số.

21 bộ, ngành và 62 địa phương đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024. 19 bộ, cơ quan ngang bộ; Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và 63/63 địa phương đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án 06/CP. Còn 03 bộ, ngành chưa ban hành. 14 bộ, ngành và 52 địa phương đã ban hành hành danh mục cơ sở dữ liệu theo quy định, đạt tỷ lệ 77%, tăng 11% so với năm 2023.

Các cơ quan nhà nước tiếp tục khai thác, vận hành hiệu quả các Cơ sở dữ liệu quốc gia trong quản lý, điều hành kinh tế xã hội. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu tiếp tục được các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh triển khai, khai thác tối đa giá trị của dữ liệu.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 18 bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố và 4 doanh nghiệp.

Về phát triển hạ tầng số, hiện nay có 80,2% hộ gia đình sử dụng cáp quang internet băng rộng. 100% xã kết nối internet cáp quang. Di động băng rộng 4G được phủ sóng tới 99,8% dân số với chất lượng ổn định. Trong Quý I/2024, Việt Nam có thêm 1 Trung tâm dữ liệu của Viettel khai trương, cung cấp dịch vụ ra thị trường với tổng số 2400 racks.

Về phát triển Chính phủ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp có 80,44% thủ tục hành chính (TTHC) đủ điều kiện toàn trình được cung cấp trực tuyến; 47,79% TTHC đủ điều kiện toàn trình được cung cấp toàn trình..

Về phát triển kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số/GDP năm 2021, 2022 lần lượt là 11,91%, 14,26%. Tỷ trọng kinh tế số/GDP năm 2023 ước đạt 16,5% với tốc độ tăng 20%, gấp 3 lần tăng trưởng GDP.

Về phát triển xã hội số, Bộ Công an đã cấp trên 86 triệu thẻ CCCD gắn chíp; tiếp nhận trên 74,85 triệu hồ sơ định danh điện tử, kích hoạt trên 53,62 triệu tài khoản định danh điện tử cho người dân (đạt 71,63% hồ sơ tiếp nhận). Ứng dụng VNeID đã được tích hợp 8 dịch vụ tiện ích. Đã có 29,3 triệu lượt truy cập…

Bên cạnh đó, báo cáo của Bộ TT&TT cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế chính trong công tác chuyển đổi số trong thời gian vừa qua và đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới.

Cũng tại phiên họp, các đại biểu tập trung báo cáo, chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn; phân tích các bài học kinh nghiệm; thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số, phát triển kinh tế số thời gian tới; đồng thời đề xuất, thống nhất các giải pháp trọng tâm để thực hiện cao nhất nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm và giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành, đia phương, trong đó yêu cầu khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023 và đề nghị mỗi bộ ngành, địa phương phải có một đề án chuyển đổi số như đề án 06 Bộ Công an đã làm và kết nối với đề án 6 của Bộ Công an

Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các đồng chí trưởng ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có định hướng, hành động quyết liệu hơn, có trọng điểm, trọng tâm hơn và tập trung lãnh đạo chỉ đạo với 3 tăng cường và 5 đẩy mạnh:

Tăng cường nhận thức, vai trò vị trí tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với từng người dân, từng doanh nghiệp và nhất là người đứng đầu.

Tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần được ưu tiền nguồn lực (vật chất, tài chính, con người, hành lang pháp lý)

Tăng cường hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư, kích hoạt và huy động mọi nguồn lực xã hội để cho phát triển CĐS.

Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế về chuyển đổi số.

Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và nền tảng phát triển hạ tầng số và nền tảng cho phát triển số và chuyển đổi số.

Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và lập nghiệp trong chuyển đổi số

Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, kỹ năng số, công dân số đáp ứng yêu cầu phát triển

Đẩy mạnh an ninh an toàn mạng thông tin để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp, chủ quyền không gian mạng quốc gia từ sớm từ xa ngay từ cơ sở.

Nguyễn Minh Hồng

 

Các tin đã đưa ngày: