Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 9 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp thứ 9 Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

10/07/2024

Chiều 10/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, chủ trì Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trụ sở Chính phủ và với điểm cầu các bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,  Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban

Dự phiên họp tại điểm cầu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có đồng chí Phan Chí Hiếu, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm cùng các thành viên Ban chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số Viện Hàn lâm và Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin.

Chủ tịch Viện Hàn lâm Phan Chí Hiếu cùng các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu Viện Hàn lâm

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng và gửi lời thăm hỏi ân cần tới toàn thể quý vị đại biểu tham dự Hội nghị. Thủ tướng nhấn mạnh, chuyển đổi số đã trở thành xu thế tất yếu, yêu cầu khách quan và lựa chọn chiến lược trong phát triển của nhiều quốc gia. Tại Việt Nam, chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà và từng đối tượng”. Nhiệm vụ quan trọng hiện nay của chúng ta là tập trung thúc đẩy tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, thúc đẩy động lực tăng trưởng cũ, khai thác các động lực tăng trưởng mới, các ngành mới nổi, đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng… đều có quan hệ mật thiết đến chuyển đổi số.

Theo Thủ tướng, Đề án 06 được xác định là nhiệm vụ then chốt, quan trọng và là một trong những “điểm sáng”, “mô hình hay” của chuyển đổi số quốc gia. Thực tế, đang vận dụng một cách sáng tạo và có hiệu quả trong các hoạt động chuyển đổi số và đặc biệt là thúc đẩy phát triển kinh tế số. Thủ tướng đánh giá cao sự vào cuộc của các đồng chí trong Ban Chỉ đạo và Tổ công tác cũng như các đồng chí ở các bộ, ngành, địa phương trong quá trình chuyển đổi số. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả, thiết thực công cuộc chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Đồng thời, tích cực triển khai quyết liệt Đề án 06 từ Trung ương đến cơ sở được người dân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ và đánh giá cao, từ đó góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân; tiết kiệm thời gian, công sức; tạo nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Toàn cảnh các bộ, ngành và địa phương tham dự phiên họp tại các điểm cầu

Thủ tướng cho rằng, để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06, phía trước còn rất nhiều việc phải làm. Còn có một số việc đề ra nhưng chậm tiến độ; có những việc chúng ta nhìn thấy “nguy cơ” khó có thể hoàn thành nếu không chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, nhất quán, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở. Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá, thẳng thắn, rõ ràng, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động năm 2024 và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm.

Đồng thời, cần nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách; chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ; xác định nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm; chia sẻ kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện trong phát triển hạ tầng số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, kết nối chia sẻ thông tin, hình thành dữ liệu lớn; đào tạo và phát triển nhân lực; mô hình, cách làm hay của một số bộ, ngành, địa phương...

Đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hội nghị xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá những tháng cuối năm và thời gian tới. Trong đó, tập trung giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế số để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội nói chung; đẩy mạnh xây dựng, kết nối, tích hợp, chia sẻ các nền tảng số và cơ sở dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn trên môi trường mạng; tăng hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe do lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả chuyển đổi số quốc gia 6 tháng đầu năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số;  lãnh đạo Bộ Công an báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 triển khai Đề án 06.

Theo đó, chuyển đổi số quốc gia trong 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả nổi bật: Dịch vụ công trực tuyến, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình (trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính) cả nước đạt 42% (cuối năm 2023 là 17%); bộ, ngành đạt 61% (cuối năm 2023 là 38%); địa phương đạt 17% (cuối năm 2023 là 9%).

63/63 địa phương (tăng 14 địa phương so với cuối năm 2023) đều đã ban hành chính sách giảm, miễn phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 15/63 địa phương (tăng 2 địa phương so với cuối năm 2023) đã ban hành chính sách giảm thời gian để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kinh tế số 6 tháng đầu năm ước đạt tăng trưởng 22,4% và tỷ trọng kinh tế số trong GDP ước đạt 18,3%. Doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin (kinh tế số ICT) ước đạt 1.928.311 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm 2023.

Bên cạnh mặt ưu điểm, báo cáo đã thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế đối với công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06, trong đó: Tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp dưới dạng dịch vụ công trực tuyến mới đạt 48%; trung tâm điều hành thông minh chưa có kịch bản điều hành dựa trên dữ liệu…Đối với Đề án 06, còn một số nhiệm vụ của các bộ, ngành chưa hoàn thành; nhiều hệ thống thông tin chưa đáp ứng yêu cầu tiêu chí an toàn, an ninh mạng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách; chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ, xác định nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm. Đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện của một số bộ, ngành, địa phương...) và xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chinh phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương Bộ Công an, Bộ Thông tin Truyền thông, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan đã phối hợp, chuẩn bị kỹ lưỡng báo cáo,và về cơ bản thống nhất các nội dung mà báo cáo đã đưa ra cũng như các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết mang tính xây dựng của các đại biểu.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện lại báo cáo, thống nhất triển khai trong thời gian tới; đồng thời chỉ rõ những nội dung làm được, những nội dung chưa làm được, đơn vị nào làm tốt, đơn vị nào chưa tốt; xác định triển khai chuyển đổi số với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả”.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chuyển đổi số, tức là phát triến kinh tế số và đặc biệt là xây dựng cơ sở dữ liệu. Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, luôn cầu thị, lắng nghe phản ánh của người dân và doanh nghiệp, phải nói thật làm thật, hiệu quả thật để người dân, doanh nghiệp được thụ hưởng thật những thành quả do chuyển đổi số mang lại và không để ai bị bỏ lại phía sau, nhất là người yếu thế, người có công với cách mạng, người già yếu.

Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho Bộ, ngành, địa phương mình, đồng thời chia sẻ cơ sở dữ liệu này với các Bộ, ngành, địa phương và tập trung về Cơ sở dữ liệu quốc gia để từ đó yêu cầu các Bộ trưởng, Trưởng ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo công việc này. Về nội dung này, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Bộ TT&TT, Bộ Công an phối hợp triển khai thực hiện.

Các bộ, ngành, địa phương chưa ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển đổi số khẩn trương hoàn thành trước ngày 20/7 để chỉ đạo, điều hành triển khai chuyển đổi số hiệu quả.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh số hóa làm giàu dữ liệu của Bộ, ngành, địa phương, xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu dùng chung; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế và thực hiện đồng bộ các giải pháp về hóa đơn điện tử, nhất là hóa đơn điện tử trong bán lẻ, trực tiếp; Rà soát xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm kinh doanh không xuất hóa đơn điện tử; đẩy mạnh phát triển hạ tầng thanh toán điện tử, đảm bảo hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. Tăng cường đào tạo, tập huấn chuyển đổi số cho các cấp, các ngành, các đồng chí lãnh đạo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng Bộ, ngành trong thực hiện chuyển đổi số và Đề án 06 trong thời gian tới.

Nguyễn Minh Hồng

Các tin đã đưa ngày: