Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

17/01/2024

Sáng ngày 17/01/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác chuyển đổi số năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Viện Hàn lâm chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Viện Hàn lâm chủ trì hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm, Phó trưởng ban; đồng chí Nguyễn Đức Minh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Bùi Nam, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin, Phó Trưởng Ban Thường trực; cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số Viện Hàn lâm.

Đ/c Đặng Xuân Thanh, Phó Bí Thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Bùi Nam, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng CNTT, Phó Trưởng ban Thường trực

Trong năm 2023, với tinh thần và ý chí quyết tâm thực hiện, công tác chuyển đổi số (CĐS) của Viện Hàn lâm đã đạt được một số kết quả nhất định, trong đó:

Về xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, Ban Chỉ đạo CĐS đã ban hành:  Quyết định thành lập Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo CĐS Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Kế hoạch CĐS Viện Hàn lâm đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch hưởng ứng Ngày CĐS quốc gia và triển khai Ngày CĐS Viện Hàn lâm; Kế hoạch CĐS Viện Hàn lâm năm 2023; Quy chế Quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin trên hệ thống Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm...

Về hạ tầng số, chuyển đổi Ipv6 cho hạ tầng Phòng máy chủ Viện Hàn lâm, tiếp thu công nghệ để chuyển đổi cho toàn bộ hạ tầng các trụ sở Viện Hàn lâm; nâng cấp hệ thống lưu trữ NAS, bổ sung bản quyền hệ thống Firewall External; cải tạo hệ thống mạng LAN tại tòa nhà số 1B Liễu Giai và tòa nhà 176 Thái Hà; thuê đặt máy chủ trên cloud cho hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành tác nghiệp, Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm.

Về nền tảng số, đã xây dựng nền tảng chia sẻ dữ liệu (LGSP 1.0) Viện Hàn lâm, kết nối tới nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP); bổ sung cơ sở dữ liệu và đưa vào sử dụng thực tế các phần mềm phục vụ công tác quản lý, điều hành Viện Hàn lâm.

Về nhân lực số, nhiều lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai; viên chức, người lao động của Viện Hàn lâm được tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số do Viện Hàn lâm tổ chức.

Về an toàn, an ninh mạng, thực hiện diễn tập thực chiến an toàn thông tin, an ninh mạng Viện Hàn lâm; cài đặt hệ thống phần mềm diệt virus Kaspersky tới các máy chủ ứng dụng và một số máy trạm để kết nối liên thông tới Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng.

Về công tác tuyên truyền, liên tục đăng tải những thông tin về CĐS, an toàn thông tin trên kênh truyền thông “Chuyển đổi số Viện Hàn lâm” qua ứng dụng Zalo và chuyên mục CĐS trên Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm.  

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế cũng như kinh nghiệm rút ra trong quá trình triển khai thực hiện CĐS tại Viện Hàn lâm trong thời gian qua.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS Viện Hàn lâm ghi nhận những nỗ lực của Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin với tư cách là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CĐS, trong đó với tình hình thực tế về nguồn nhân lực, hạ tầng công nghệ thông tin thì những kết quả đạt được là một sự nỗ lực rất lớn; công tác tham mưu được thực hiện tương đối tốt, thể hiện qua những kết quả về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Tuy nhiên, đồng chí Đặng Xuân Thanh cũng chỉ rõ những hạn chế bởi những nguyên nhân khách quan và chủ quan, đồng thời gợi ý một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai như đảm bảo vận hành tốt hệ thống mạng, tập trung sử dụng có hiệu quả các phần mềm và nhấn mạnh chuyển đổi phương thức quản lý, phương thức làm việc của Viện Hàn lâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nói chung của Viện Hàn lâm trong thời gian tới.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi tập trung vào những vấn đề nổi bật như: (i) Cần xây dựng kế hoạch hợp lý và chi tiết, hạn chế sự điều chỉnh sau khi được phê duyệt; (ii) Tập trung đưa vào sử dụng hiệu quả các phần mềm; (iii) Cần sắp xếp các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên dựa trên nguồn lực hiện có; (iv) Phối hợp với Ban Tổ chức – Cán bộ triển khai hoạt động đào tạo công tác ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động CĐS; (v) Tổ chức hội nghị, trao đổi chuyển môn, học hỏi kinh nghiệm CĐS từ các đơn vị, bộ ngành; (v) Tiếp cận nguồn kinh phí khác ngoài ngân sách nhà nước để triển khai công tác CĐS…

Toàn cảnh Hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại Hội nghị, đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo CĐS Viện Hàn lâm đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Ban Chỉ đạo, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo để có kết quả của năm 2023. Đồng chí yêu cầu trong năm 2024 cần khắc phục tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra trong báo cáo cũng như ý kiến góp ý của các đại biểu.
 
Về nhiệm vụ trong năm 2024, đồng chí Phan Chí Hiếu đề nghị tập trung vào một số nội dung sau: (i) Cần lựa chọn nhiệm vụ trong tâm để triển khai trong năm 2024 và các năm tiếp theo; (ii) Thực hiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử Viện Hàn lâm và Hệ thống văn bản điều hành tác nghiệp; (iii) Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị liên quan sử dụng có hiệu quả các hệ thống phần mềm quản lý, điều hành; (iv) Số hóa tài liệu để tạo cơ sở dữ liệu dùng chung có hiệu quả; (v) Đảm bảo an toàn thông tin, tạo niềm tin đối với người dùng...

Chủ tịch Phan Chí Hiếu cũng gợi mở một số giải pháp cần thực hiện: Thứ nhất, duy trì tốt chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban chỉ đạo CĐS Viện Hàn lâm; Thứ hai, bổ sung nguồn nhân lực cho Trung tâm Ứng dụng CNTT, trong đó tổ chức tuyển dụng cũng như nâng cao năng lực, trình độ công nghệ thông tin, CĐS cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin; Thứ ba, phát huy cánh tay nối dài tại các đơn vị; Thứ tư, bố trí nguồn tài chính thỏa đáng cho hoạt động công nghệ thông tin và CĐS đảm bảo sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, có hiệu quả và đúng quy định; Thứ năm, tăng cường phối hợp công tác với các đơn vị trong và ngoài Viện Hàn lâm về hoạt động công nghệ thông tin, CĐS; Thứ sáu, xây dựng đề án tổng thể về chuyển đổi số; Thứ bảy, tăng cường sử dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin ở các cấp...

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Chí Hiếu cũng nhất trí với kế hoạch đề ra trong báo cáo, tuy nhiên cần lưu ý ưu tiên lựa chọn những nhiệm vụ trong tâm, trọng điểm bám sát 6 chỉ số nền tảng chung, đồng thời yêu cầu tất cả các đơn vị cần nâng cao quyết tâm chính trị hơn nữa về công cuộc CĐS, cũng như phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị để triển khai đồng bộ các giải pháp tiến tới thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra trong năm 2024./.

Nguyễn Minh Hồng

Các tin đã đưa ngày: