Tuổi trẻ Viện Hàn lâm khẳng định vai trò xung kích trong chuyển đổi số
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • left_banner_nghiencuu (1)

Tuổi trẻ Viện Hàn lâm khẳng định vai trò xung kích trong chuyển đổi số

10/08/2022

Thế giới đang chuyển đổi mạnh mẽ với sự phát triển vượt bậc của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay được coi là xu thế tất yếu đối với mọi quốc gia, mọi nền kinh tế và mọi tổ chức. Cùng với sự phát triển của đất nước, đội ngũ trí thức trẻ của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cũng luôn đi đầu, xứng đáng là lực lượng xung kích, tiên phong trong xây dựng và thực hiện các phong trào hành động của Đoàn gắn với chuyển đổi số.

Để thanh niên tham gia vào quá trình chuyển đổi số và khẳng định được vai trò tiên phong của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm đã xây dựng chương trình hành động về chuyển đổi số gắn với các chương trình hành động cách mạng và các chương trình đồng hành với thanh niên. Trên cơ sở đó, các cấp bộ Đoàn đã tập trung vào phong trào tuổi trẻ sáng tạo dựa trên nền tảng số, thường xuyên đổi mới các hình thức tuyên truyền, triển khai các hoạt động của Đoàn, tạo ra sự lan tỏa, kết nối và chia sẻ, như: Tổ chức tọa đàm về chuyển đổi số, các cuộc thi công nghệ, số hóa các địa chỉ giáo dục truyền thống của Đoàn thông qua các phong trào, công trình mà Đoàn thanh niên tham gia…

Toàn cảnh Hội thảo “Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và gợi ý cho Việt Nam” do Đoàn Viện Hàn lâm tổ chức ngày 23/5/2022

Theo đó, đã có hàng loạt các sự kiện khoa học về chuyển đổi số được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm thực hiện nhằm trang bị, cung cấp một cách đầy đủ nhất các thông tin liên quan đến chuyển đổi số của Việt Nam nói chung và của Viện Hàn lâm nói riêng. Sân chơi học thuật là một trong những hoạt động được các cấp chi đoàn ứng dụng, thực hiện một cách mạnh mẽ nhất trong thời gian gần đây. Các chương trình, tọa đàm khoa học về chuyển đổi số luôn được Ban thường vụ đoàn Viện Hàn lâm đồng hành với các chi đoàn cơ sở thực hiện thường xuyên, nhất quán, tạo cơ hội để thanh niên dựa trên nền tảng số đã tạo ra nhiều sân chơi năng động, kết nối tri thức. Qua đó giúp các bạn đoàn viên mạnh dạn đề xuất ý tưởng, triển khai và hiện thực hóa ý tưởng dựa trên nền tảng tri thức, ứng dụng CNTT và tiến bộ của khoa học kĩ thuật. Các diễn đàn khoa học như hội thảo khoa học trao đổi “Kinh nghiệm quốc tế về chuyển đổi số và gợi ý cho Việt Nam” hay các khóa học online do Viện Địa lý Nhân văn phối hợp với Trung tâm phát triển doanh nghiệp Bangladesh đào tạo về “Phát triển doanh nghiệp thị trường số và chiến lược kinh doanh trực tuyến” hoặc ứng dụng phần mềm quản lý đoàn viên trong công tác chuyên môn đã được Đoàn Viện Hàn lâm chung tay thực hiện… là những hoạt động có tính thiết thực, cụ thể, góp phần khẳng định tuổi trẻ Viện Hàn lâm là lực lượng xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số, góp phần vào sự thành công chung trong chuyển đối số tại Viện Hàn lâm.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đẩy mạnh, Đoàn Viện Hàn lâm thường xuyên tổ chức các hoạt động quán triệt, tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU, về chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; nâng cao năng lực số cho cán bộ đoàn viên, thanh niên vận động cài đặt, sử dụng các nền tảng số như: VssID (Bảo hiểm xã hội), thanh toán điện tử, cài đặt các ứng dụng phòng, chống dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy, nhất là vận động các chi đoàn cơ sở cài đặt phần mềm quản lý đoàn viên, góp phần kết nối với ứng dụng Thanh niên Việt Nam trong việc khai báo thông tin trực tiếp, dựa trên công nghệ eKYC giúp định danh chuẩn xác các đoàn viên thanh niên trên giao diện website một cách tổng thể, tập trung và toàn diện trên quy mô cả nước; khuyến khích các cấp bộ đoàn cài đặt phần mềm số hóa các nghiệp vụ về công tác quản lý đoàn viên với 12 nghiệp vụ liên quan đến: kết nạp đoàn viên mới, chuyển đi, chuyển đến, trưởng thành đoàn, xóa tên đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên; đánh giá, xếp loại đoàn viên, đoàn viên danh dự, đoàn viên ưu tú, khen thưởng, kỷ luật, đoàn viên đi làm ăn xa, sinh hoạt đoàn nơi cư trú, sinh hoạt đoàn tạm thời. Các hoạt động cụ thể này đã trở thành một trong những nhiệm vụ thường nhật mà đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Hàn lâm đang thực hiện nhằm chung tay vào phong trào chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác đoàn nói riêng và phong trào đoàn trong cả nước nói chung.

Thông qua các hoạt động thực tế kể trên, Đoàn TNCS Hồ Chí minh Viện Hàn lâm đã luôn nỗ lực phát huy tinh thần sáng tạo, làm chủ công nghệ, đưa khoa học kĩ thuật trở thành công cụ ứng dụng, nền tảng đi đầu trong công tác chuyển đổi số. Nhiều hoạt động hay, sát với đặc thù của từng chi đoàn cấp cơ sở đã được tiến hành, hầu hết hoạt động về cải cách hành chính, nghiên cứu khoa học đã được ứng dụng hoàn toàn theo xu hướng của thời đại số, các sự kiện khoa học đã mở rộng thêm các hình thức trực tuyến, giúp loại bỏ các khoảng cách về không gian, thời gian, khoảng cách… Từ đó, phát huy được hiệu quả và khẳng định được vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ, của tổ chức đoàn TNCS Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chuyển đổi số mà Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đề ra trong thời gian gần đây. 

Phạm Vĩnh  Hà

 

Các tin đã đưa ngày: