Tin hoạt động của Công Đoàn
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich
Khai mạc Giải Cờ tướng năm 2012

Khai mạc Giải Cờ tướng năm 2012 (18/06/2012)

Trong hai ngày 14 và 15 tháng 6 năm 2012, Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức khai mạc Giải Cờ tướng năm 2012.
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (30/03/2009)

Ngày 13 tháng 3 năm 2009, Công đoàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức sơ kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của nữ công Viện Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn 2006-2008.
Các tin đã đưa ngày: