Các cấp Công đoàn Viên chức tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Các cấp Công đoàn Viên chức tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

18/08/2023

Sáng 17/8, tại thành phố Cần Thơ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội thảo “Công đoàn Viên chức các cấp tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Các nhà khoa học, cán bộ quản lý cùng đại diện lãnh đạo của 36 Công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và 16 Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và cập nhật kiến thức về một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong cải cách hành chính cho các cán bộ làm công tác Công đoàn.

TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật phát biểu tham luận tại Hội thảo

Phát biểu tham luận tại Hội thảo, TS. Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Công đoàn Viên chức tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền cần thực hiện 8 nội dung; trong đó việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực hiện công vụ là giải pháp nền tảng để thực hiện các giải pháp khác. Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức các cấp cần tham gia tích cực, hiệu quả trong tham mưu, xây dựng pháp luật, qua đó thể hiện được quan điểm, tính đại diện của mình, thúc đẩy các chính sách công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Qua các ý kiến đóng góp thẳng thắn và những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại Hội thảo, đại diện các tổ chức, người lao động, các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính Nhà nước hướng tới mục tiêu vì lợi ích của người dân và xã hội. Từ đó nâng cao trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính và thực thi nhiệm vụ./.

VPCĐ

Các tin đã đưa ngày: