Đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua III
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua III

22/03/2023

Ngày 22/3, tại trụ sở cơ quan Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), số 5 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Khối Thi đua III - Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Văn Đông - UV BCH Tổng liên đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung – Phó Tổng giám đốc TTXVN (đơn vị Khối trưởng), Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam; về phía Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) có PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm và diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách Công đoàn các đơn vị trong Khối.

Toàn cảnh hội nghị

Khối Thi đua III thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam có 9 đơn vị thành viên gồm: Công đoàn Thông tấn xã Việt Nam, Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Công đoàn Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Công đoàn Đài Tiếng nói Việt Nam và Công đoàn Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam. Năm 2023, Công đoàn TTXVN là đơn vị Trưởng khối, 02 đơn vị Phó trưởng khối là Công đoàn Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Công đoàn Đài truyền hình Việt Nam.

Ông Vũ Hải Quang - Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Đài TNVN (Trưởng Khối  năm 2022) trao Cờ luân lưu của Khối </br>cho Ông Đỗ Mạnh Chiến, Chủ tịch Công đoàn TTXVN (Trưởng khối năm 2023)

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Kế hoạch hoạt động công tác với mục đích tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả, đồng thời tạo sự lan tỏa các hoạt động công đoàn; đẩy mạnh triển khai hướng dẫn, tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động; động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn các đơn vị trong Khối thi đua III hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị năm 2023, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và xây dựng, phát triển đơn vị, tổ chức công đoàn vững mạnh. Bên cạnh đó, Khối thi đua III cũng sẽ chú trọng việc tập huấn, giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm giữa các công đoàn, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng; quan tâm chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn…

Ông Nguyễn Văn Đông - UV BCH Tổng liên đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông - UV BCH Tổng liên đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả mà Khối Thi đua III đạt được trong năm 2022; gợi mở và định hướng về các nội dung, kế hoạch mà Khối thi đua III xây dựng triển khai trong năm 2023. Đồng thời nhấn mạnh và mong muốn các công đoàn đơn vị của Khối cần chủ động, tích cực tham mưu cấp ủy, triển khai các nhiệm vụ bám sát theo kế hoạch, trong đó chú trọng tới công tác giáo dục, tuyên truyền cho công đoàn viên; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động, đẩy mạnh phối hợp giữa các đơn vị trong Khối; phát huy hiệu quả công tác xã hội thiện nguyện và vai trò của tổ chức công đoàn đối với công tác chuyên môn; chủ động, tích cực phối hợp với các khối thi đua khác và Công đoàn Viên chức Việt Nam để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra trong năm 2023.

Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung – Phó TGĐ TTXVN phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Thay mặt Đảng ủy, ban lãnh đạo TTXVN, phát biểu tại Hội nghị, Bà Đoàn Thị Tuyết Nhung – Phó Tổng giám đốc TTXVN (đơn vị Khối trưởng) biểu dương các hoạt động của Khối Thi đua III những năm qua đã luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau, huy động được sức mạnh tập thể, tận dụng được sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Viên chức Việt Nam, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy mỗi đơn vị để cùng nhau hoàn thành những kế hoạch đề ra…Đồng thời đề nghị Công đoàn các đơn vị của Khối cần chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, trong đó chú trọng tới công tác giáo dục, tuyên truyền cho các công đoàn viên; tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm hoạt động… đẩy mạnh các phong trào thi đua , thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Cụ thể hóa phong trào cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” của Công đoàn viên chức VN; các phong trào thi đua “Thực hành tiết kiệm trong chi tiêu”, “An toàn trong sản xuất”; “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…Tập trung tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Chỉ thị số 13-CT/TW về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp, hướng dẫn tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội lần thứ XIII Công đoàn Việt Nam,  Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028. Bên cạnh đó cần quan tâm nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động, các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động…

Ông Phạm Văn Quân - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Chính sách pháp luật và </br>Quan hệ lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam trao Quyết định công nhận Trưởng, Phó Khối năm 2023

Đồng chí Phạm Minh Phúc cùng đại diện lãnh đạo công đoàn các đơn vị trong Khối </br>ký giao ước thi đua năm 2023

Tại hội nghị, 9 đơn vị trong Khối Thi đua III – Công đoàn Viên chức Việt Nam đã ký kết bản giao ước thi đua năm 2023./.

  VĂN PHÒNG CÔNG ĐOÀN

 

Các tin đã đưa ngày: