Chúc mừng thành công Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Chúc mừng thành công Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

05/10/2023

Trong 02 ngày 30/9 - 01/10/203, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự Đại hội có 300 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng, trí tuệ của gần 85.000 đoàn viên công đoàn ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đai hội, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết: Những thành tích và kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua là sự nỗ lực phấn đấu của các thế hệ cán bộ, đoàn viên các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam; sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đoàn, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; sự quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện của lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các cấp ủy đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp, sự tận tụy, trách nhiệm, tâm huyết, tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ Công đoàn Viên chức các cấp. Đại hội bày tỏ sự tri ân và khắc ghi sự quan tâm và những đóng góp quan trọng của các đồng chí vì Công đoàn Viên chức Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Quang cảnh diễn ra Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội khẳng định: “ Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid-19, song với sự nỗ lực, sáng tạo của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam, phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động công đoàn đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuyệt đại đa số các chỉ tiêu đề ra từ đầu nhiệm kỳ đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được quan tâm, đầu tư nguồn lực, nhất là trong đại dịch Covid - 19. Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều cách làm mới, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai có hiệu quả. Công tác nữ công, kiểm tra, giám sát, tài chính công đoàn được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy trình, quy định chung, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là từ khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02 được các cấp công đoàn quan tâm, chú trọng, đạt nhiều kết quả; chất lượng, hiệu quả hoạt động, uy tín của tổ chức công đoàn được nâng lên. Hoạt động của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã đóng góp tích cực vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”…

Đại hội cũng đề ra 12 chỉ tiêu phấn đấu trong từng năm và cả nhiệm kỳ gồm: Phấn đấu phát trển thêm được 1.000 đoàn viên mới; Ít nhất 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được công đoàn hỗ trợ; Ít nhất 70% đoàn viên và người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; 90% nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Về chỉ tiêu thực hiện hàng năm, Công đoàn Viên chức Việt Nam phấn đấu 100% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, tiếp nhận thông tin về chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cán bộ công chức viên chức lao động (CBCCVCLĐ) và công đoàn; chấp hành tốt nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, đơn vị; 100% công đoàn cơ sở khu vực hành chính, sự nghiệp công lập, doanh nghiệp khu vực nhà nước, ít nhất 100% công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tham gia với người sử dụng lao động ban hành, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; 100% cán bộ công đoàn chuyên trách, chủ tịch công đoàn cơ sở trở lên và 90% cán bộ công đoàn kiêm nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn.

Để thực hiện mục tiêu trên, Đại hội đề ra 3 khâu đột phá: (1) Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; (2) Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; (3) Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Đại hội đề ra 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp để thực hiện gồm: Tập trung làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Làm tốt công tác vận động, khích lệ, tạo động lực để đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng. Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Nâng cao hiệu quả phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động và công tác nữ công công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Tập trung xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Đổi mới phương thức hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Đoàn đại biểu Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI

Thay mặt Đảng và Nhà nước phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong  nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công đoàn Viên chức Việt Nam, biểu dương Công đoàn Viên chức Việt Nam có những cách làm sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động. Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã đề ra trong báo cáo chính trị, đồng thời, đánh giá cao việc Đại hội xác định rõ các khâu đột phá cùng 05 nghị quyết, chương trình, đề án, chỉ thị cụ thể về triển khai Nghị quyết Đại hội, thể hiện tinh thần sáng tạo, trách nhiệm và quyết liệt, có trọng tâm trọng điểm trong triển khai nhiệm vụ, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam ngay sau Đại hội....

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đề nghị trong thời gian tới tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đoàn viên hiểu đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của đoàn viên và tổ chức công đoàn trong các cơ quan Trung ương của Đảng, Nhà nước. Thường xuyên quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống vật chất, văn hoá, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ, đoàn viên và người lao động. Tích cực tham gia cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất, có tư duy, tầm nhìn, có năng lực tham mưu, hoạch định chính sách, tâm huyết với sự nghiệp đổi mới; gắn bó với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tham gia tích cực công tác xây dựng, chỉnh đốn và bảo vệ Đảng. Đoàn viên thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam phải là đội ngũ vững vàng về chính trị, tư tưởng; nhận thức đúng về quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng và tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội

Với phương châm “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI đã thành công tốt đẹp. Với sự tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành đã bầu 12 đồng chí vào Ban Thường vụ; đồng chí  Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá V được tín nhiệm bầu tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá VI; các đồng chí Nguyễn Văn Đông, Trần Thị Kim Anh, Thái Hoài Nam tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá VI,  nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ông Ngọ Duy Hiểu - Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm vinh dự đắc cử Uỷ viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam và trúng cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Chúc mừng Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI đã diễn ra thành công tốt đẹp, chúc BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam khoá VI, nhiệm kỳ 2023-2028 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra của Đại hội!

Các đại biểu về dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm

Ban Biên tập

Các tin đã đưa ngày: