Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hỗ trợ công nhân các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và tham dự Hội nghị tập huấn công tác công đoàn 2021 do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hỗ trợ công nhân các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và tham dự Hội nghị tập huấn công tác công đoàn 2021 do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức

03/12/2021

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”;

Đại diện Công đoàn Viện Hàn lâm hỗ trợ công nhân các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi Covid-19 tại trụ sở Công đoàn Viên chức Việt Nam

Thực hiện Công văn số 389-CV/ĐUK ngày 20/9/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về việc tổ chức đợt vận động quyên góp ủng hộ phòng, chống COVID-19, Công văn số 393/CĐVC ngày 01/9/2021 của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc Hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ khẩn cấp cho công nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19; với tinh thần tương thân, tương ái, với phương châm “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”, ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19, nỗ lực chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh; toàn thể công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã ủng hộ 257.538.000 đồng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sáng ngày 30/11/2021, tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo công đoàn do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức, đại diện Công đoàn Viện Hàn lâm đã ủng hộ 127.538.000 đồng theo Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ủng hộ khẩn cấp cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Số tiền còn lại, Viện Hàn lâm sẽ thông qua kênh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong 02 ngày 30/11 và 01/12/2021, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức 02 hội nghị tập huấn với hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Các đại biểu được học tập, nghiên cứu, thảo luận 06 chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về công tác tuyên giáo công đoàn và Công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 02/NQ- TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Cách sống trong công việc; Nghị quyết 76/NQ- CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo nội dung phối hợp giữa Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ; Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và hội nghị người lao động. Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm, đại diện Ban Chấp hành 46 Công đoàn cơ sở, bộ phận trực thuộc đã tham gia tập huấn tích cực theo hình thức trực tuyến.

Hình ảnh tập huấn trực tuyến qua phần mềm Onmeeting

PV. Công đoàn Viện Hàn lâm

 

Các tin đã đưa ngày: