Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hoàn thành đại hội các công đoàn cơ sở, bộ phận trực thuộc
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam hoàn thành đại hội các công đoàn cơ sở, bộ phận trực thuộc

12/06/2023

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; Kế hoạch số 120/KH-CĐVC ngày 15/4/2022 của Công đoàn viên chức Việt Nam về Tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 52/KH-KHXH ngày 30/5/2022 của Công đoàn Viện Hàn lâm về Tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXI Công đoàn Viện Hàn lâm, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

(Công đoàn Viện Nghiên cứu Hán Nôm biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch Đại hội

Từ ngày 23/3- 09/6/2023, tổng số 42/42/46 công đoàn cơ sở, bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 bảo đảm theo đúng kế hoạch, chương trình, nội dung đã đề ra.

Đại hội các đơn vị có sự tham dự và chỉ đạo của các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm, cán bộ công đoàn chuyên trách, ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm phụ trách và cấp ủy các đơn vị.

(PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm tặng hoa Ban Chấp hành Công đoàn Ban Tổ chức – cán bộ, nhiệm kỳ 2023 – 2028)

Để chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn cơ sở, bộ phận tiến tới Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2023 - 2028 bảo đảm theo các yêu cầu, điều kiện; Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo: Kế hoạch tuyên truyền, duyệt nội dung, chương trình, đề án nhân sự của Ban Chấp hành Công đoàn các đơn vị chuẩn bị theo kế hoạch…

(Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Viện Thông tin Khoa học xã hội nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội)

Vì vậy, 100% đại hội các công đoàn cơ sở, bộ phận đều bảo đảm các chương trình, nội dung, kế hoạch Đại hội đề ra. Đại hội các công đoàn cơ sở, bộ phận được tiến hành trọng thể; kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được của các công đoàn trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, kéo dài đến năm 2023; nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, Đại hội đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, đội ngũ viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Viện Hàn lâm quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chương trình hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đại hội lần thứ XXI Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra.

(Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng Đảng – Đoàn thể nhiệm kỳ 2023 - 2028 ra mắt Đại hội)

(Ban Chấp hành Công đoàn Viện Triết học nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt tại Đại hội)

Nguồn: VPCĐ

 

 

Các tin đã đưa ngày: