Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028: "Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028: "Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”

02/10/2023

Với phương châm “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 35 người. Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) vinh dự có đồng chí Phạm Minh Phúc - Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Khóa V, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm tái đắc cử Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa VI và trúng cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh,</br>Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trước đó, từ chiều 30/9 đến chiều 01/10, Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, với sự tham dự của 300 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của gần 85.000 đoàn viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác tại 61 công đoàn trực thuộc (25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 36 công đoàn cơ sở) thuộc Văn phòng, các Ban đảng Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, tư pháp Trung ương, cơ quan Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp Trung ương và trên 240.000 đoàn viên công tác tại 61 công đoàn viên chức các tỉnh, thành phố. Phiên trọng thể sáng 01/10/2023 có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cùng nhiều đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự phiên trọng thể này.

 Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam</br> phát biểu tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh, đây là diễn đàn chính trị quan trọng, là ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên và người lao động Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực phấn đấu, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2018-2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đa số các chỉ tiêu đề ra đều đạt và vượt kế hoạch. Nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động được quan tâm, đầu tư nguồn lực, nhất là trong đại dịch Covid-19.

 Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội (Ảnh: BTC)

Công đoàn Viên chức Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; đồng thời xác định công tác chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động là mục tiêu hoạt động trọng tâm của công đoàn các cấp.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo thu hút đông đảo đoàn viên và người lao động tham gia. Cùng với đó, các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục phát huy hiệu quả với nhiều cách làm mới, sáng tạo, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

 Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Hàn lâm (hàng đầu, thứ 5 từ phải sang) cùng đông đảo đại biểu </br>tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 (Ảnh: BTC)

Công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được triển khai có hiệu quả. Công tác nữ công, kiểm tra, giám sát, tài chính công đoàn được đổi mới, phù hợp với điều kiện thực tế và đúng quy trình, quy định chung, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Hằng năm, gần 100% công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; trên 95% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức hội nghị người lao động; gần 85% công đoàn cơ sở doanh nghiệp phối hợp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc để giải quyết kịp thời các kiến nghị của người lao động.

 Đoàn đại biểu Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm </br>cùng các lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và Công đoàn Viên chức Việt Nam (Ảnh: BTC)

Đến nay, có 46/57 công đoàn cơ sở doanh nghiệp (đạt tỷ lệ 80,7%) đã ký Thỏa ước lao động tập thể với nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật như: hỗ trợ tiền ăn ca, xăng xe, nhà ở, chuyên cần, gửi trẻ, tặng quà, thưởng các ngày lễ, tết, thưởng tháng lương thứ 13, biểu dương, khen thưởng và tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động...

Phát biểu tại Đại hội, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã động viên khích lệ cán bộ công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm vượt qua mọi khó khăn; nghiên cứu tham mưu đề xuất cho Đảng, Nhà nước nhiều chính sách pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.

Ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023 đạt được với 3 dấu ấn quan trọng. Cụ thể là triển khai các phong trào “Tham mưu giỏi - Phục vụ tốt”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đi vào chiều sâu, thực sự trở thành động lực thôi thúc cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện và cống hiến cho cơ quan, đơn vị, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đoàn đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có 7 đại biểu tham dự Đại hội

Công đoàn Viên chức Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Công đoàn Viên chức Việt Nam đã có nhiều cố gắng, tìm tòi và triển khai các giải pháp đổi mới phương thức hoạt động, mạnh dạn triển khai nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của thực tiễn, phù hợp xu thế phát triển chung, phục vụ tốt nhất đoàn viên, người lao động.

Báo cáo tại Đại hội cũng nêu rõ, với nhiệm kỳ 2023-2028, Đại hội sẽ tập trung đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn theo hướng hiện đại, thiết thực, hấp dẫn; tăng cường nguồn lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chủ động tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội; tích cực tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên.

Đồng thời chú trọng xây dựng các cấp công đoàn viên chức vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; tham gia cùng cấp ủy, chuyên môn xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

35 Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội

Theo đó, Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 đề ra 3 khâu đột phá: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn.

Trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Viên chức Việt Nam cần tăng cường tuyên truyền để cho mỗi cán bộ công đoàn, viên chức quán triệt sâu sắc về vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn; tích cực tham gia công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và bảo vệ Đảng. Đặc biệt, phải tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; triển khai các hoạt động nhằm cải thiện đời sống vật chất văn hóa, tinh thần, điều kiện làm việc cho cán bộ đoàn viên và người lao động công đoàn./.

VPCĐ Viện Hàn lâm (tổng hợp)

Các tin đã đưa ngày: