Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội nghị Sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

26/07/2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 và ý kiến chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc đánh giá Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, chiều ngày 25/7/2022, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Công đoàn Viện Hàn lâm) đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tham dự Hội nghị có TS. Đặng Xuân Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Ngô Diệu Hiền, Chuyên viên Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động, Công đoàn Viên chức Việt Nam; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm, Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn trực thuộc Viện Hàn lâm.

Đồng chí Nguyễn Văn Đông phát biểu tại Hội nghị

Năm 2022 là năm thứ hai triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) lần thứ XIX, là năm về đích trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn Viện Hàn lâm và chuẩn bị cho Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Trước bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, các cấp công đoàn đã tích cực phát huy tinh thần chủ động, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp với những cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao. 

PGS.TS. Phạm Minh Phúc phát biểu tại Hội nghị

Công đoàn Viện Hàn lâm đã bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn và chủ đề hoạt động của năm 2022 “Nâng cao trách nhiệm tham mưu, phục vụ; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội công đoàn các cấp”. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Công đoàn Viên chức Việt Nam, các cấp Công đoàn Viện Hàn lâm bên cạnh duy trì và đẩy mạnh các hoạt động thường niên, sẽ tập trung chỉ đạo, thực hiện một số hoạt động trọng tâm trong 6 tháng cuối năm trên các mặt (công tác tổ chức, thi đua; tuyên truyền, giáo dục; công tác nữ công; văn thể; tài chính): Tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần cho nữ cán bộ viên chức, người lao động (CCVCNLĐ); Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền cho CCVCNLĐ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em (Bộ Luật Lao động 2019 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020); tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhằm phối hợp với chính quyền quản lý tốt các nhiệm vụ, chuyên môn đoàn thể, động viên đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào thành tích chung của Viện Hàn lâm…

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông ghi nhận và đánh giá cao hoạt động đổi mới của Công đoàn theo Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Đặc biệt Công đoàn Viện Hàn lâm đã bám sát chặt chẽ vào nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị cũng như vận động được sự quan tâm của Lãnh đạo Viện vào từng hoạt động cụ thể. Trong 06 tháng cuối năm 2022, đồng chí đề nghị Công đoàn Viện Hàn lâm cần tập trung triển khai hiệu quả các hoạt động như: công tác quy hoạch cán bộ; nghiên cứu và  tổ chức Đại hội công đoàn các cấp theo hướng chuyên nghiệp và trách nhiệm, tích cực tham gia Cuộc thi Cải cách hành chính do Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, đồng chí Đặng Xuân Thanh đã ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực cùng những thành tích của Công đoàn Viện Hàn lâm đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022, đặc biệt là trong công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên, người lao động trong thời gian đại dịch Covid-19 diễn ra và giai đoạn hậu Covid-19; Công đoàn đã có những hoạt động kịp thời và phù hợp với tình hình mới. Đồng thời, Phó Chủ tịch cũng đánh giá cao vị trí, vai trò của Công đoàn trong việc tham gia giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng, tổ chức và chuyên môn của Viện Hàn lâm trong thời gian qua.

Đứng trước nhiều nhiệm vụ đặt ra cùng với thách thức trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh đề nghị, Công đoàn Viện Hàn lâm cần chú trọng phát huy vai trò, mối quan hệ phối hợp công tác của Công đoàn với chính quyền và đảm bảo sự lãnh đạo của Cấp ủy cùng cấp trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết…, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng với các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục đổi mới các phong trào, hoạt động nhằm tăng cường khối đại đoàn kết, góp sức vào sự phát triển chung của Viện Hàn lâm trong thời gian tới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm, PGS.TS. Phạm Minh Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và tiếp thu những ý kiến phát biểu chỉ đạo sâu sắc của Phó Chủ tịch Đặng Xuân Thanh và đại diện Công đoàn Viên chức Việt Nam và các ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu tham dự để cùng Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm hoàn thiện phương hướng công tác, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong giai đoạn tới.

Nguyễn Thu Trang

 

Các tin đã đưa ngày: