Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội nghị Tổng kết công tác Công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022

17/12/2021

Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Công đoàn Viện Hàn lâm) và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Viện Hàn lâm, sáng ngày 16/12/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Hội nghị diễn ra theo hai hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Chủ trì Hội nghị: PGS.TS. Phạm Minh Phúc và PGS.TS. Phạm Văn Dương

Tham dự Hội nghị có PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm.

Chủ trì Hội nghị có PGS.TS. Phạm Minh Phúc và PGS.TS. Phạm Văn Dương.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả công tác Công đoàn năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.  Báo cáo nêu rõ, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025); tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn Viện Hàn lâm gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Bên cạnh đó, tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, đã tác động tiêu cực và kéo dài đến tình hình kinh tế và xã hội, trước bối cảnh đó, Công đoàn Viện Hàn lâm đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt các kế hoạch, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, đoàn thể do Đảng ủy Viện Hàn lâm và Công đoàn Viên chức Việt Nam chỉ đạo; thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CBCCVCNLĐ) và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, các cấp Công đoàn Viện Hàn lâm tiếp tục phối hợp với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội vận động CBCCVCNLĐ phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bám sát chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn theo chủ đề của năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

Bên cạnh đó, Báo cáo đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 nhằm thực hiện mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025); tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023 và Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn Viện Hàn lâm gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Nguyễn Đức Minh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy và Lãnh đạo Viện Hàn lâm, đồng chí Nguyễn Đức Minh đánh giá cao thành tích và sự nỗ lực của Công đoàn Viện Hàn lâm đã đạt được trong năm 2021 cũng như khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của Công đoàn trong sự phát triển chung của Viện Hàn lâm trong thời gian qua. Bên cạnh đó đồng chí cũng có nhiều ý kiến góp ý, tập trung hướng đến, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, kiện toàn công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt Chương trình hành động và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cần phát huy hơn nữa vai trò các tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc Viện Hàn lâm trong đại điện quyền và lợi ích hợp pháp  của người lao động, phối hợp thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở tại đơn vị. Đồng thời, các cấp Công đoàn cũng cần quan tâm đến công tác tư tưởng, tâm lý của đoàn viên công đoàn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục kéo dài, qua đó tiếp tục củng cố mạnh mẽ khối đoàn kết trong cơ quan.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Nguyễn Đức Minh cũng mong muốn, Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm sẽ tham gia tích cực cùng với các thiết chế trong hệ thống chính trị của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc nhằm phát huy tối đa vị trí, vai trò và chức năng trong thực hiện sứ mệnh quan tâm, chăm lo đến đời sống và phúc lợi cho người lao động; tăng cường sự phối hợp chỉ đạo, định hướng và hỗ trợ hai chiều giữa Cấp ủy với tổ chức Công đoàn để công tác đoàn thể hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Phương Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Đồng chí Phan Phương Hạnh ghi nhận và đánh giá cao bề dày truyền thống hoạt động xuất sắc công tác Công đoàn trong nhiều năm qua. Đặc biệt Công đoàn Viện Hàn lâm đã nỗ lực không ngừng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó, trước một năm đầy khó khăn, thử thách trước tác động mạnh mẽ của đại dịch Covid-19 . Đồng chí Phan Phương Hạnh đánh giá cao sự linh hoạt và vai trò lãnh đạo, nêu gương của Lãnh đạo Công đoàn Viện Hàn lâm trong việc tổ chức các hoạt động phù hợp với bối cảnh dịch bệnh: Công đoàn đã tham gia vào các hội đồng lương, hội đồng tuyển dụng, tết sum vầy kết nối yêu thương 2021, quan tâm đến đời sống khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đặc biệt về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công đoàn không chỉ tuyên truyền, vận động và trang bị cho cán bộ đoàn viên khẩu trang khử khuẩn mà còn tích cực tham góp, chung tay ủng hộ gây quỹ hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức gần 400.000 triệu đồng cùng hai chương trình lớn văc - xin cho Công nhân và ủng hộ đồng bào miền Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Quỹ tấm lòng Vàng của Báo Lao động…

Bên cạnh đó, đồng chí Phan Phương Hạnh đã có một số ý kiến chỉ đạo sâu sát tập trung vào xây dựng chương trình hướng tới triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII; tăng cường công tác tập huấn về kĩ năng, nghiệp vụ cho các cán bộ Công đoàn; điều chỉnh tỷ lệ đoàn phí công đoàn phù hợp, huy động sự chung tay cùng Công đoàn cấp trên cơ sở tham góp cho các hoạt động chung; cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo cho các đơn vị về các nội dung tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở; tăng cường mạnh mẽ các hoạt động chăm lo cho cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết nguyên đán; tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về khát vọng tự lực, tự cường về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc… góp phần thúc đẩy và phát triển hơn nữa công tác Công đoàn Viện Hàn lâm trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm, PGS.TS. Phạm Minh Phúc trân trọng cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Đảng ủy và Công đoàn Viên chức Việt Nam. Những ý kiến phát biểu chỉ đạo và các ý kiến đóng góp thiết thực của các đại biểu tham dự sẽ góp phần giúp Công đoàn Viện Hàn lâm hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ công tác, nhằm gặt hái được những thành tựu lớn hơn trong các giai đoạn tiếp theo.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: