Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028

08/11/2023

Sáng ngày 8/11/2023, tại Hội trường Bộ Ngoại giao, số 2 Lê Quang Đạo, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức hội nghị "Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 – 2028". Sự kiện do Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức với sự tham gia của gần 1000 đại biểu, là đại diện công đoàn của các cơ quan, bộ ngành, đoàn thể tại Việt Nam. Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tham dự với đông đủ BCH Công đoàn, cán bộ chuyên trách Công đoàn và Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam.

Theo thông tin từ Hội nghị, Công đoàn Viên chức Việt Nam hiện có 60 đơn vị trực thuộc (25 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 35 công đoàn cơ sở) với 84.517 đoàn viên, phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) các tỉnh, thành phố chỉ đạo hơn 3000 đơn vị thành viên với 240.000 đoàn viên. Dù số lượng chưa phải quá lớn nhưng Công đoàn Viên chức Việt Nam là lực lượng tinh cốt, nắm nhiều vị trí quản lý, tham mưu, do vậy, nhiệm vụ và trách nhiệm của Công đoàn Viên chức Việt Nam được đánh giá là rất quan trọng.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam<br> phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, Hội nghị lần này nhằm mục đích quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 với tôn chỉ: “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; Xây dựng công đoàn viên chức Việt Nam vững mạnh toàn diện; Tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; góp phần thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, đồng chí Ngọ Duy Hiểu đã tổng kết các kết quả đạt được trong việc thực hiện nghị quyết đại hội V Công đoàn Viên chức Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023. Trong nhiệm kỳ 2018 – 2023, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nhiệm vụ này đã được triển khai trên diện rộng, đạt nhiều kết quả nổi bật. Hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động đã được nâng cao, nhất là trong thời điểm diễn ra dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, các cấp công đoàn đã kịp thời động viên, thăm hỏi đoàn viên khó khăn, mắc COVID-19; hỗ trợ 45 tỷ đồng cho hơn 30.000 đoàn viên, người lao động; xây dựng, bàn giao 650 mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa; Thực hiện Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác với 80 đối tác, cung cấp các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có chất lượng với giá ưu đãi cho đoàn viên và người lao động.

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tranh thủ nguồn lực của chuyên môn, tăng cường xã hội hóa, nâng số tiền chăm lo, hỗ trợ cho các đối tượng trong nhiệm kỳ là 315 tỷ đồng cho hàng vạn lượt đối tượng được thụ hưởng.

Phát huy truyền thống hoạt động xã hội tình nghĩa của các cấp công đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, đoàn viên, người lao động đã đóng góp, ủng hộ gần 230 tỷ đồng vào các hoạt động xã hội tình nghĩa; nhận phụng dưỡng, chăm sóc hơn 100 mẹ Việt Nam anh hùng; có nhiều lượt vạn đoàn viên hiến máu, thu được 27.775 đơn vị máu.

Chưa dừng lại đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn đã làm tốt việc vận động, khích lệ đoàn viên, NLĐ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát động và triển khai các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực và công tác xây dựng, tổ chức công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh đạt nhiều kết quả. Hoạt động nữ công tiếp tục được triển khai rộng khắp, có chuyển biến tích cực; Công tác kiểm tra, giám sát được coi trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn; Công tác tài chính cũng được quan tâm, tạo nguồn lực để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ và Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã đổi mới chỉ đạo, điều hành, tăng cường phối hợp với công đoàn các tỉnh, thành phố, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn trên các lĩnh vực.

Quảng cảnh Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực đã đạt được, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã nhận thấy những hạn chế, thiếu sót, tìm ra nguyên nhân và đề xuất biện pháp để tiếp tục nâng cao vai trò của công đoàn trong nhiệm kỳ sắp tới. Theo ông Hiểu, để hoàn thành mục tiêu đặt ra, Công đoàn Viên chức Việt Nam đề xuất 3 khâu đột phá gồm: Xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, tập trung là chủ tịch công đoàn cơ sở có bản lĩnh, kỹ năng, tâm huyết, trách nhiệm, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Phối hợp cùng lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động cơ quan, đơn vị, chú trọng chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn. Đồng thời, hội nghị cũng đưa ra 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cũng như các nghị quyết, chương trình, đề án, chỉ thị ban hành về triển khai, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, giáo dục có nhiều đổi mới, góp phần nâng cao nhận thức và lòng tin của đoàn viên, người lao động; Công đoàn làm tốt việc vận động, khích lệ đoàn viên, người lao động thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát động và triển khai các phong trào thi đua hiệu quả, thiết thực.

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028, Công đoàn Viên chức Việt Nam phấn đấu phát triển thêm được 1.000 đoàn viên mới; Ít nhất 90% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức công đoàn đủ điều kiện đại diện, thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể; Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có nhu cầu giải quyết tranh chấp lao động tại Tòa án sẽ có đại diện công đoàn tham gia hoặc được hỗ trợ; Ít nhất 70% đoàn viên và người lao động được tham gia học tập, nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp; 90% nữ cán bộ công chức, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Do đó, Công đoàn Viên chức Việt Nam tập trung làm tốt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; Làm tốt công tác vận động, khích lệ, tạo động lực để đoàn viên, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đổi mới tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và nâng cao hiệu quả công tác khen thưởng;

Xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Nâng cao hiệu quả phong trào nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động và công tác nữ công; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Tập trung xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh để làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn; Đổi mới phương thức hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Theo đồng chí Ngọ Duy Hiểu, đây là những nội dung cơ bản trong nhiệm kỳ tới để hoạt động của Công đoàn Viên chức Việt Nam đi vào chiều sâu, nhiều nội dung hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên và phát huy vai trò tham mưu về chính sách của các tổ chức công đoàn của các bộ ban ngành.

Đoàn đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng với đồng chí Ngọ Duy Hiểu

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cũng chia sẻ một số kỹ năng lãnh đạo cần có đối với cán bộ công đoàn nhằm khắc hoạ chi tiết hơn yêu cầu về năng lực cũng như mục tiêu rèn luyện cho cán bộ công đoàn các cấp.

Hội nghị đã diễn ra thành công trong không khí ấm áp, cởi mở và chia sẻ. Kết thúc hội nghị, đại diện các công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam đã hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, tôn chỉ chung của công đoàn trong nhiệm kỳ sắp tới. Đây cũng là cơ hội để các đại biểu chia sẻ kỹ năng, học tập, nâng cao năng lực nghiệp vụ để tiếp tục xây dựng tập thể công đoàn Việt Nam phát triển và vững mạnh.

PV.

Các tin đã đưa ngày: