Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2020 cho cán bộ chủ chốt các cấp công đoàn Viện Hàn lâm
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2020 cho cán bộ chủ chốt các cấp công đoàn Viện Hàn lâm

04/11/2020

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 để các hoạt động của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) và các Công đoàn trực thuộc ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, đúng quy định; được sự nhất trí của Lãnh đạo Viện Hàn và sự hỗ trợ giúp đỡ của BTV Công đoàn Viên chức Việt Nam, chiều ngày 03 tháng 11 năm 2020, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Công đoàn năm 2020 cho cán bộ chủ chốt các cấp công đoàn Viện Hàn lâm.

Tham dự Hội nghị, về phía Viện Hàn lâm có GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm. Về phía Công đoàn Viên chức Việt Nam có đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam. Về phía Công đoàn Viện Hàn lâm có: PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí là Ủy viên BTV, BCH và Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí là Ủy viên BCH và Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn các đơn vị trực thuộc.

PGS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu <br> chỉ đạo tại Hội nghị   PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm <br> phát biểu khai mạc tại Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm nhấn mạnh, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ, năng lực, nhanh nhạy với cơ chế mới, có nội dung, phương thức hoạt động khoa học, có đủ kỹ năng lãnh đạo hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Viện Hàn lâm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn và người lao động, các nhiệm vụ chính trị, cũng như phúc đáp kịp thời những yêu cầu của tình hình thực tế, Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm mời các đồng chí lãnh đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam tới chia sẻ, tập huấn về những quy định mới của Điều lệ và Hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam  khóa XII về công tác tổ chức và đoàn viên và các nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Công đoàn. Để Hội nghị tập huấn thiết thực, có hiệu quả cao, Chủ tịch Công đoàn đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị tập huấn: (1) Tập trung lắng nghe để tiếp thu các kiến thức được các báo cáo viên của Công đoàn Viên chức Việt Nam truyền đạt, liên hệ với thực tiễn hoạt động của đơn vị mình để từ đó áp dụng vào việc tổ chức, chỉ đạo hoạt động công đoàn cơ sở, gắn hoạt động công đoàn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; (2) Đề xuất với cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị các giải pháp cụ thể, thiết thực, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo giao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Viện Hàn lâm  và đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh trình bày chuyên đề 1 <br> tại Hội nghị   Đồng chí Lê Thị Thu Hà trình bày chuyên đề 2 tại Hội nghị <br></br>

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn, GS.TS. Đặng Nguyên Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm khẳng định, 2 chuyên đề tập huấn hôm nay: điều lệ và nội dung hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, là 2 vấn đề hết sức trọng tâm và cấp bách. Phó Chủ tịch cũng nhấn mạnh vào một số điểm mới trong điều lệ Công đoàn, đặc biệt là đối tượng tham gia Công đoàn đã được mở rộng đối với cả người lao động nước ngoài tại Việt Nam và người lao động Việt Nam tại nước ngoài đều có thể tham gia CĐVCVN; Điều lệ về Thành lập Công đoàn cơ sở cũng đổi mới (thay vì quy định phải có từ 10 lao động trở lên thì nay chỉ cần 5 lao động trở lên đã có thể thành lập Công đoàn cơ sở); Uỷ ban Kiểm tra cũng có nhiều quyền hạn và trách nhiệm mới… Qua đó, Phó Chủ tịch Đặng Nguyên Anh đã hoan nghênh Công đoàn Viện Hàn lâm có nhiều sáng kiến và tổ chức kịp thời Hội nghị tập huấn mặc dù dịch bênh Covid ảnh hưởng rất nhiều đến điều kiện tổ chức các hội nghị, hội thảo.

Hội nghị tập huấn gồm 2 chuyên đề. Chuyên đề 1: Điều lệ Công đoàn và Hướng dẫn thi hành điều lệ do đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày. Chuyên đề 2: Một số nội dung hoạt động của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn do đồng chí Lê Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam trình bày. Những điều lệ mới, những nội dung mới đều đã được hai đồng chí truyền đạt rõ ràng với những hướng dẫn, lưu ý cụ thể.

Các đồng chí cán bộ công đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Hội nghị đã thành công tốt đẹp. Để hội nghị tập huấn thực sự thiết thực, có hiệu quả, PGS.TS. Phạm Minh Phúc đề nghị các đồng chí cán bộ công đoàn tham dự hội nghị: (1) Quán triệt đầy đủ các nội dung tập huấn để chia sẻ, truyền đạt và triển khai đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra tại đơn vị mình; (2) Tổ chức thực hiện tuyên truyền đội ngũ viên chức, người lao động, xây dựng tập thể đoàn kết, nhất trí, sáng tạo. Động viên mỗi đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện, luôn luôn có lòng yêu ngành, yêu nghề, vượt qua khó khăn tạm thời của đơn vị và của hệ thống, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Viện Hàn lâm và sự chỉ đạo của Công đoàn Viên chức Việt Nam; (3) Quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của CBCCVCNLĐ tại các công đoàn cơ sở, mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống và công tác. Tùy theo điều kiện cụ thể, kịp thời động viên, tích cực tham gia đóng góp thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, xã hội từ thiện… (4) Thực hiện tốt công tác tài chính, đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Công đoàn cơ sở, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ đoàn viên trong đơn vị.

Hồng Nhung

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: