Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028

17/03/2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2023 và Chỉ thị số 787-CT/ĐU ngày 30/12/2022 của Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), chiều ngày 17/3/2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận trực thuộc, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

Đồng chí Hoàng Bảo Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức – Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam </br>phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hoàng Bảo Trung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức - Kiểm tra Công đoàn Viên chức Việt Nam. Về phía Công đoàn Viện Hàn lâm có PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn; các đồng chí Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí cán bộ chuyên trách công tác công đoàn và Ban chấp hành Công đoàn đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm. 

PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm </br>phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Phạm Văn Dương nêu rõ mục tiêu và tầm quan trọng của công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, đồng thời nhấn mạnh Đại hội Công đoàn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn. Đồng chí Phạm Văn Dương mong muốn, qua buổi tập huấn này các đại biểu sẽ được giải đáp những thắc mắc, tháo gỡ khó khăn và vấn đề tồn tại trong công tác chuẩn bị ở từng đơn vị để tiến tới một kỳ Đại hội thành công.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Bảo Trung ghi nhận sự chủ động của Công đoàn Viện Hàn lâm trong việc tổ chức các hoạt động cho công tác chuẩn bị Đại hội. Việc làm này rất có ý nghĩa, nhằm giúp công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trực thuộc nắm rõ các yêu cầu và cách thức tổ chức, giúp giảm bớt sự lúng túng trong công tác chuẩn bị. Với tinh thần luôn đồng hành và sẵn sàng cùng Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm hỗ trợ các công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận, đồng chí hy vọng sẽ giải đáp tất cả những vướng mắc mà công đoàn các đơn vị đang gặp phải, những nội dung chưa rõ trong công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tại Viện Hàn lâm.

PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm</br>phổ biến nội dung công tác tổ chức đại hội

Tại Hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Phúc đã trao đổi, phổ biến nội dung công tác tổ chức Đại hội, trong đó nhấn mạnh đến công tác nhân sự, những vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử tại đại hội. Với chủ đề của Đại hội là “Dân chủ - Đổi mới - Đoàn kết - Sáng tạo”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới. Thời gian tổ chức Đại hội Công đoàn cấp cơ sở theo kế hoạch của Công đoàn Viện Hàn lâm và chỉ đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm là hoàn thành trước 15/5/2023 và phải hoàn thiện hồ sơ trước thời điểm tổ chức Đại hội ít nhất 15 ngày. Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm lần thứ XXI được tổ chức sau khi hoàn thành đại hội công đoàn trực thuộc và xong trước ngày 31/7/2023. Một số nội dung khác được đồng chí Chủ tịch Công đoàn đặc biệt lưu ý: (i) Căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị có thể thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội (tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tuyên truyền và phục vụ); (ii) Đối với một số trường hợp đơn vị đặc biệt thuộc diện sáp nhập theo Nghị định số 108/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ, nếu không tổ chức Đại hội thì vẫn phải tổ chức Hội nghị toàn thể để đánh giá nghị quyết nhiệm kỳ vừa qua, xác định phương hướng, nhiệm vụ đến khi sáp nhập và góp ý văn kiện đại hội công đoàn cấp trên, bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm; (iii) Đơn vị có trụ sở ở các địa phương khác nhau có thể tổ chức Đại hội đại biểu hoặc tổ chức Đại hội toàn thể đoàn viên theo hình thức trực tuyến; (iv) Trình tự, thủ tục, các bước tiến hành đối với quy trình giới thiệu nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu; xây dựng Đề án nhân sự Ban chấp hành phải căn cứ vào danh sách tái cử và danh sách quy hoạch các chức danh cán bộ công đoàn; chỉ bầu Ủy ban Kiểm tra công đoàn đối với đơn vị từ 30 đoàn viên trở lên…

Toàn cảnh Hội nghị

Trên cơ sở những nội dung trên, đồng chí Phạm Minh Phúc đề nghị Ban chấp hành công đoàn các đơn vị thuộc, trực thuộc chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản, hướng dẫn của Công đoàn Viện Hàn lâm về công tác tổ chức Đại hội, đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch Đại hội một cách chi tiết, báo cáo cấp ủy đồng cấp và tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ, tạo điều kiện của chính quyền trong quá trình thực hiện.

 

 

Các đại biểu trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu nhận được những thông tin giải đáp từ đồng chí Hoàng Bảo Trung và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm liên quan đến các nội dung: (i) Quy trình xây dựng nhân sự đối với trường hợp không quy hoạch cấp ủy; (ii) Tính kế thừa trong Ban chấp hành; (iii) Hình thức tổ chức Đại hội; (iv) Có thể gộp quy trình giới thiệu nhân sự tái cử và nhân sự lần đầu hay không; (v) Giới thiệu tất cả nhân sự theo danh sách quy hoạch đã được phê duyệt…

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tổng kết Hội nghị, thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm, đồng chí Phạm Văn Dương cảm ơn đồng chí Hoàng Bảo Trung đã đến dự và có những chia sẻ hết sức bổ ích về công tác tổ chức Đại hội, giải đáp những vướng mắc của công đoàn các đơn vị. Đặc biệt cảm ơn Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị đã tham dự đông đủ, chú ý lắng nghe và trao đổi hết sức sôi nổi tại Hội nghị, đồng thời mong muốn các đồng chí trong Ban Chấp hành công đoàn cơ sở, Công đoàn bộ phận trực thuộc luôn đồng hành với Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm để tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023-2028 thành công tốt đẹp./.

Nguyễn Minh Hồng

 

Các tin đã đưa ngày: