Hội thảo tập huấn công tác Công đoàn năm 2024
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Hội thảo tập huấn công tác Công đoàn năm 2024

29/05/2024

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2024 và nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới trong các cấp Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Công đoàn Viện Hàn lâm), sáng ngày 29/5/2024, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức Hội thảo tập huấn công tác Công đoàn năm 2024 cho cán bộ công đoàn chủ chốt các cấp thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm.

PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu<br>tại Hội thảo tập huấn

Tham dự Hội thảo tập huấn có sự hiện diện của PGS.TS. Nguyễn Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Dương và PGS.TS. Võ Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; Đồng chí Nguyễn Linh Giang, Phó Trưởng ban Ban Thanh tra Nhân dân Viện Hàn lâm. Hội thảo còn có sự góp mặt của các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành và Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm; các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành và Ủy viên Ủy ban kiểm tra Công đoàn các đơn vị trực thuộc, các đồng chí Trưởng Ban Thanh tra nhân dân.

PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội thảo tập huấn

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm, PGS.TS. Phạm Minh Phúc nhiệt liệt chào mừng sự góp mặt đông đảo của các đại biểu tham dự. Chủ tịch Công đoàn Phạm Minh Phúc nhấn mạnh đến yếu tố con người (nguồn nhân lực) đóng vai trò quan trọng đối với việc vận hành của một tổ chức. Theo đó chất lượng nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng hàng đầu, là nhân tố hạt nhân, then chốt, quyết định sự vận hành, hiệu quả hoạt động của một tổ chức.

PGS.TS. Phạm Minh Phúc cho biết, Đại hội nhiệm kỳ công đoàn các cấp đã được tổ chức trong năm 2023, từ tháng 4 đến tháng 12, kết thúc bằng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại hội Công đoàn các cấp đã bầu ra BCH mới bao gồm cả những tái cử nhưng đa phần là những đồng chí mới, do có sự chuyển giao thế hệ nhưng do những thay đổi trong tiêu chuẩn cán bộ công đoàn. Điều đó đặt ra yêu cầu phải có sự bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động công đoàn.

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội XXI Công đoàn Việt Nam, Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, PGS.TS. Phạm Minh Phúc nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng chủ đề hội thảo tập huấn nhằm giúp cán bộ công đoàn và thanh tra nhân dân các cấp trong Viện Hàn lâm nâng cao nhận thức để có khả năng cụ thể hóa và triển khai thắng lợi Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, đưa các nghị quyết vào cuộc sống, góp phần vào sự ổn định, phát triển của Viện Hàn lâm và các đơn vị trực thuộc.

Chủ trì Hội thảo tập huấn (từ trái sang phải): Đ/c Hồ Ngọc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn; Đ/c Võ Xuân Vinh, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; Đ/c Phạm Minh Phúc,<br>Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm và Đ/c Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm

Phát biểu tại Hội thảo, thay mặt Lãnh đạo Viện Hàn lâm, PGS.TS. Nguyễn Đức Minh nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở. Đồng thời đánh giá cao chủ đề và 04 chuyên đề của Hội thảo có ý nghĩa quan trọng đối với các cán bộ Công đoàn trong việc nắm vững các qui định, từ đó sẽ giải quyết được các vấn đề phát sinh. Phó Chủ tịch mong muốn, qua hội thảo ngày hôm nay, Ban chấp hành Công đoàn và cán bộ công đoàn cơ sở sẽ đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến và cập nhật các văn bản qui định mới nhằm ứng dụng giải quyết các nhiệm vụ trong thực tiễn hiệu quả. Qua đó phòng ngừa được các vi phạm, giải quyết đúng qui trình thủ tục. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm và BCH Công đoàn cơ sở cần đề xuất thêm các nội dung trao đổi về kỹ năng trong công tác công đoàn cho các công đoàn viên, cụ thể như kỹ năng phối hợp với Chính quyền trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kỹ năng của Ban Thanh tra nhân dân trong thời gian tới.

Toàn cảnh Hội thảo tập huấn

Hội thảo tập huấn bao gồm 04 chuyên đề: (1) Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Công đoàn các cấp (PGS.TS. Phạm Minh Phúc trình bày); (2) Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (PGS.TS. Phạm Văn Dương trình bày); (3) Công đoàn giải quyết khiếu nại, tố cáo và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (PGS.TS. Võ Xuân Vinh trình bày); (4) Công tác kiểm tra, giám sát của Công đoàn (Đồng chí Hồ Ngọc Chung trình bày).

Qua đó, PGS.TS. Phạm Minh Phúc nhấn mạnh một số vấn đề đặt ra đối với Công đoàn khu vực công chức, viên chức và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn khu vực công chức, viên chức như sau:

(1)  Căn cứ nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích của đoàn viên, NLĐ và đơn vị để xác định nội dung, lựa chọn phương thức hoạt động công đoàn; trong đó coi trọng việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

(2) Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp phù hợp với đặc thù công việc và trình độ của đoàn viên, người lao động.

(3) Nâng cao chất lượng hoạt động và phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường các thành viên ban chấp hành. Nâng cao năng lực và phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu tổ chức công đoàn.

(4) Coi trọng, đẩy mạnh việc phát động, triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động, làm cho phong trào thấm sâu đến từng công đoàn cơ sở, từng đoàn viên, người lao động.

(5) Tham gia tích cực với cơ quan chuyên môn trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các quy chế, quy định, nhất là quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; tham gia các hoạt động xã hội- từ thiện, xây dựng văn hóa cơ quan, đơn vị. 

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo tập huấn công tác công đoàn 2024

Hội thảo tập huấn nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các đại biểu tham dự liên quan đến nội dung của 04 chuyên đề nêu trên. Đây là Hội nghị tập huấn đầu tiên của nhiệm kỳ 2023-2028, do vậy, 04 chuyên đề nêu trên đều là những vấn đề quan trọng và khái quát nhất trong công tác công đoàn. Những nội dung được chia sẻ trong buổi tập huấn sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quí báu giúp các cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm, chủ động dành thời gian tìm hiểu các văn bản, qui định để thực hiện cho đúng, vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần giúp công tác công đoàn và công tác Ban Thanh tra nhân dân ngày càng đi vào nề nếp và hoạt động chuyên nghiệp hơn, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của cơ quan, đơn vị và Viện Hàn lâm trong giai đoạn tới.

Nguyễn Thu Trang

Các tin đã đưa ngày: