Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023

10/02/2023

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm), nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi cá nhân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, sáng ngày 10 tháng 3 năm 2023, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Công đoàn Viện Hàn lâm tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua năm 2023.

 

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Ủy viên BCH, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm</br>phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ

Về phía Đảng ủy Viện Hàn lâm, có PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy. Về phía Công đoàn, có PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, cùng đại diện Công đoàn các đơn vị và các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

 

PGS.TS Phạm Minh Phúc , Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm</br> phát động phong trào thi đua năm 2023

Thay mặt Công đoàn Viện Hàn lâm, PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn trình bày Báo cáo công tác thi đua năm 2022. Báo cáo nêu rõ, năm 2022, các cấp công đoàn Viện Hàn lâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ đạt chất lượng, hiệu quả” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”.

PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm </br>báo cáo công tác thi đua năm 2022

Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm nhấn mạnh, trên cơ sở xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua đến các công đoàn trực thuộc, cụ thể hóa từ mục tiêu, nội dung thi đua cụ thể đến từng công đoàn cơ sở và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2022, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm được tặng Bằng khen của Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân cũng được các cấp Công đoàn khen thưởng do có thành tích xuất sắc. Bên cạnh những ưu điểm, Ban chấp hành công đoàn cũng đã nghiêm túc, thẳng thẳn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nêu giải pháp khắc phục trong năm tới.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm, PGS.TS Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm phát động phong trào thi đua năm 2023 với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm của đoàn viên trong tổ chức đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028; tiếp tục đổi mới, đa dạng phương thức hoạt động, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, đồng thời bám sát phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm - Đổi mới - Phát triển” do Lãnh đạo Viện Hàn lâm phát động, tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm, hoạt động cụ thể như sau:

Thứ nhất, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị, góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Thứ hai, đẩy mạnh và cụ thể hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị gắn với các phong trào thi đua do Viện Hàn lâm và Công đoàn Viện Hàn lâm phát động. Trong đó trọng tâm là các phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”…; xây dựng cơ quan, tổ chức trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với việc thực hiện Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” và Cuộc vận động xây dựng cán bộ công chức "Trung thành - Trách nhiệm - Liêm chính - Sáng tạo”

Thứ tư, tiếp tục đổi mới, phương thức và sáng tạo trong hoạt động công đoàn các cấp phù hợp với tình hình thực tiễn; thực hiện tốt công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tập trung tổ chức tốt đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028.

Thứ năm, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Tích cực phối hợp với lãnh đạo đơn vị tập trung huy động các nguồn lực, tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh…

Thứ sáu, tiếp tục thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid - 19”.

Tại buổi Lễ, đồng chí Hồ Ngọc Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách, pháp luật và quan hệ lao động Công đoàn Viện Hàn lâm đã công bố các Quyết định khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022.

PGS.TS. Bùi Quang Tuấn trao quyết định của Chủ tịch Viện Hàn lâm cho</br> Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm

PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam và</br> PGS.TS. Bùi Quang Tuấn trao bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam cho </br>10 cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Viện Hàn lâm, PGS.TS. Bùi Quang Tuấn chúc mừng Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm đã đạt được thành tích rất toàn diện, nổi bật trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 hoành hành gần nửa năm 2022 và một năm đầy khó khăn đối với Viện Hàn lâm. Những kết quả này được ghi nhận và thể hiện thông qua các hình thức khen thưởng dành cho từng tập thể và cá nhân, trong đó có khen thưởng dành riêng cho các nữ công đoàn viên. Đạt được kết quả này là do Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm không ngừng phát huy truyền thống quý báu trong công tác thi đua, đặc biệt là công tác phối hợp với chính quyền. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Viện Hàn lâm cho rằng công đoàn muốn thành công thì công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền rất quan trọng, trong đó, tranh thủ sự hỗ trợ để có thể đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác thi đua được tốt hơn. Năm 2023 là năm bản lề, là năm có sự kiện quan trọng, đó là tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm, do đó Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm cần tập trung một số điểm sau: (i) Chú trọng nhiều hơn nữa đến tinh thần Đổi mới, sáng tạo trước xu hướng khách quan như chuyển đổi số, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4… (ii) Phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động kiểm tra giám sát; (iii) Hướng dẫn các đơn vị tổ chức Đại hội Công đoàn đúng quy định, đáp ứng đúng quy trình, điều kiện… tránh tình trạng làm rồi nhưng chưa đúng phải tiến hành lại hoặc có những sai sót dẫn tới kiện tụng không đáng có. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bùi Quang Tuấn cũng tán thành phương hướng hoạt động thi đua năm 2023 của Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm, trong đó nhấn mạnh đến tinh thần đổi mới, phương thức sáng tạo trong hoạt động công đoàn các cấp phù hợp với tình hình mới, thực tiễn mới thay đổi rất nhanh chóng, đồng thời chúc tất cả các đồng chí Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm, công đoàn các đơn vị đạt nhiều thành tích đổi mới sáng tạo trong năm 2023, góp phần vào thành công chung của Viện Hàn lâm hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại buổi Lễ, đại diện một số công đoàn cơ sở phát biểu thể hiện sự nhất trí cao và cam kết hưởng ứng các phong trào thi đua do Công đoàn Viện Hàn lâm phát động, đặc biệt là sẽ tổ chức thành công đại hội công đoàn của đơn vị, có những hoạt động thiết thức và lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm thành lập Viện Hàn lâm trong năm 2023…

Trước khi kết thúc buổi Lễ, đại diện các đơn vị tham dự đã ký giao ước thi đua năm 2023.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Đại diện một số đơn vị phát biểu ý kiến tại buổi Lễ

Đại diện đơn vị ký giao ước thi đua năm 2023

Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại buổi Lễ

 

Minh Hồng

 

Các tin đã đưa ngày: