PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam được Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

03/12/2023

Từ ngày 01 - 03/12/2023, tại Hà Nội, đã diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại của giai cấp công nhân và người lao động, có ý nghĩa quan trọng, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của tổ chức công đoàn, nhất là sau 10 năm thực hiện Luật Công đoàn 2012, hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới".

Tham dự Đại hội có 1.100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn trong cả nước. Đoàn Đại biểu Công đoàn Viên chức Việt Nam tham gia Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gồm có 37 đại biểu, trong đó có 3 đại biểu của Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam bao gồm: PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện (đại biểu chỉ định); PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Khoa học xã hội, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII (đại biểu đương nhiên), PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm khóa XXI (đại biểu do Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam bầu).

Với phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển", Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII; đánh giá việc thi hành và thông qua Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Theo chương trình làm việc của Đại hội, ngày 02/12/2023,  tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đồng chí Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam tại Đại hội (thứ 5 từ phải sang, hàng thứ nhất). Ảnh: Đại hội

Sau khi thảo luận tại tổ, Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch Đại hội thông qua Đề án nhân sự, tiến hành biểu quyết. 100% đại biểu nhất trí với Đề án nhân sự Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII do Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII chuẩn bị.

Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XIII là 177 ủy viên. Tại đại hội, 185 đồng chí đã được giới thiệu để bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên kiện toàn sau đại hội khi có nhân sự đáp ứng đủ tiêu chuẩn.

Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Cụ thể, về cơ cấu:

Cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn: Số lượng 37 đồng chí, bầu 31 đồng chí tại Đại hội, khuyết 6 đồng chí, sẽ bầu bổ sung sau Đại hội.

Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, công đoàn tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn: số lượng 22 đồng chí, tại Đại hội bầu 20 đồng chí, khuyết 2 đồng chí kiện toàn sau đại hội.

Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố: 65 đồng chí.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: 21 đồng chí.

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn, trung tâm tư vấn hỗ trợ người lao động: 9 đồng chí, bầu 8 đồng chí tại Đại hội.

Đại diện cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương: 16 đồng chí.

Cán bộ khoa học, chuyên gia: 4 đồng chí.

Công nhân, người lao động trực tiếp: 3 đồng chí.

Theo đó, ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII đã tái đắc cử Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII;

PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam vinh dự là 1 trong 4 nhà khoa học được bầu vào BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 cùng với các đồng chí đại diện các cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Tạp chí Cộng sản.

PGS.TS. Tạ Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm; PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm  và </br>PGS.TS. Bùi Nguyên Khánh chụp ảnh lưu niệm cùng Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Ánh trước thềm Đại hội.

Danh sách trúng cử BCH Tổng Liên đoàn đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII (xin xem file đính kèm)

Nguyễn Minh Hồng (tổng hợp)

Các tin đã đưa ngày: