Ra mắt BCH Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khoá XXI, nhiệm kỳ 2023-2028
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Ra mắt BCH Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khoá XXI, nhiệm kỳ 2023-2028

01/08/2023

Sáng ngày 1/8/2023, tại Hội trường lớn tầng 1, trụ sở Khối các Viện nghiên cứu quốc tế (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra Đại hội Đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2023-2028 – Phiên thứ 2 (Phiên chính thức) với sự có mặt của gần 200 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí nguyên vọng của hơn 1600 đoàn viên Công đoàn về dự Đại hội.

Đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm phát biểu tại Đại hội

Đại hội vinh dự được đón các đồng chí Phan Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm; đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí là đại diện lãnh đạo Công đoàn Khối Thi đua III, Công đoàn Bộ KH&CN, cán bộ công đoàn Viện Hàn lâm qua các thời kỳ, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Viện Hàn lâm đến dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Phiên chính thức, Đại hội đã dân chủ thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo của BCH Công đoàn Viện Hàn lâm khóa XX, nhiệm kỳ 2017-2022 (kéo dài đến năm 2023) về đánh giá kết quả hoạt động, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại Đại hội

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn Viện Hàn lâm khóa XXI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, tiêu biểu cho viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn Viện Hàn lâm và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội VI Công đoàn Viên chức Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các đồng chí có tên dưới đây:

1. Đồng chí Phạm Minh Phúc (Q. Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Khoa học xã hội) – Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm

2. Đồng chí Phạm Văn Dương (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa) – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm

3. Đồng chí Võ Xuân Vinh (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á) – Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm

4. Đồng chí Trần Thị Tuyết (Viện Địa lý Nhân văn) - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm

5. Đồng chí Hồ Ngọc Chung (Viện Thông tin Khoa học xã hội) - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Viện Hàn lâm

6. Đồng chí Khổng Kim Anh (Viện Dân tộc học) - Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

7. Đồng chí Đỗ Đức Hiệp (Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông) - Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

8. Đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai (Viện Triết học), Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

9. Đồng chí Võ Hải Minh (Viện Kinh tế và Chính trị Thế giới) - Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

10. Đồng chí Vũ Phương Nga (Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam) - Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

11. Đồng chí Phạm Thị Xuân Nga (Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên) - Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

12. Đồng chí Rơ Đăm Thị Bích Ngọc (Viện Tâm lý học) - Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

13. Đồng chí Triệu Thanh Quang (Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng) - Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

14. Đồng chí Đàm Thị Thư (Văn phòng Đảng – Đoàn thể) - Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

15. Đồng chí Trần Thị Thanh Vân (Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á) - Ủy viên BCH Công đoàn Viện Hàn lâm

BCH Công đoàn Viện Hàn lâm lần thứ XXI nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt và nhận nhiệm vụ tại Đại hội

Chia sẻ niềm vui cùng Đại hội, đồng chí Phan Chí Hiếu đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần làm việc khoa học đầy nghiêm túc, khẩn trương của Đại hội. Khẳng định các kết quả đạt được của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 (kéo dài đến 2023) đã thể hiện ý chí và nguyện vọng của hơn 1.600 công đoàn viên trong toàn Viện Hàn lâm, thể hiện ý chí vươn lên, vượt qua mọi khó khăn để khẳng định tổ chức Công đoàn luôn làm tốt vai trò là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức và người lao động. Nhân dịp này, Bí thư Đảng ủy Viện Hàn lâm cũng yêu cầu BCH Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2023-2028 tập trung vào một số nhiệm vụ sau đây:

Một là, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, quán triệt kịp thời, sâu sát chủ trương chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, của Viện Hàn lâm; Phối hợp chặt chẽ với Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm và các đơn vị để luôn quan tâm, khích lệ, vận động viên chức, đoàn viên Công đoàn vượt qua mọi khó khăn, thách thức trước mắt, khôi phục và củng cố niềm tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị với tinh thần mới, khí thế mới, trách nhiệm mới; Phát huy cho được truyền thống tốt đẹp trong 70 năm qua của Viện Hàn lâm để khơi dậy ý chí, khát vọng đổi mới trong hành trình xây dựng và phát triển Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam giai đoạn tới.

Hai là, chú trọng công tác tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy chế, quy định của Viện Hàn lâm, góp phần tích cực trong duy trì kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, tăng cường đoàn kết nhất trí, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, dân chủ tại cơ quan, đơn vị, giúp người lao động hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo và tư vấn chính sách, góp phần nâng cao vị thế của từng đơn vị và của cả Viện Hàn lâm. Đóng góp tích cực và hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thực hiện tốt tôn chỉ, phương châm hành động của Viện Hàn lâm theo hướng: Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển. Chăm lo đoàn kết là yếu tố đầu tiên và hết sức quan trọng đối với từng cơ quan, đơn vị.

Ba là, thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của viên chức, người lao động, trước hết là đảm bảo các công đoàn viên được cung cấp đầy đủ thông tin về quyền lợi, chính sách đối với viên chức, người lao động; Tổ chức Công đoàn cần sâu sát hơn nữa trong việc nắm bắt kịp thời tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các công đoàn viên, nhất là các vấn đề về điều kiện làm việc, nâng cao năng lực chuyên môn để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo viện để tìm ra các giải pháp hỗ trợ, giải quyết.

Bốn là, quan tâm chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức, người lao động; quan tâm động viên, thăm hỏi, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần động viên công đoàn viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; Tăng cường các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xã hội nhân đạo, từ thiện, phù hợp với đặc thù của Viện Hàn lâm như hiến máu, bảo vệ môi trường, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ… góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

Năm là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn, đảm bảo thiết thực, hiệu quả sao cho mọi công đoàn viên đều cảm nhận rõ nét hơn mình được bảo vệ, mình có quyền lợi khi tham gia tổ chức Công đoàn; Xây dựng tập thể BCH Công đoàn Viện Hàn lâm và các Công đoàn cơ sở đoàn kết, năng động, đổi mới và trách nhiệm. Tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nhiệm vụ nhằm nâng cao kiến thức, kĩ năng cho cán bộ và đoàn viên Công đoàn.

Sáu là, tăng cường các hoạt động chuyên đề, phối hợp với lãnh đạo đơn vị tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với từng đối tượng và đảm bảo thực chất; Tăng cường các đề tài, hội thảo nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác công đoàn, phong trào công nhân viên chức, người lao động để đóng góp và xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh. Bên cạnh đó, Công đoàn Viện Hàn lâm cần phát huy hơn nữa vai trò của mình trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công đoàn viên; Các công đoàn viên cần chủ động tích cực hơn nữa trong việc tham gia các hoạt động do Công đoàn tổ chức; Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ của Đảng ủy, sự phối hợp của các tổ chức chính trị khác trong cơ quan đơn vị để làm tốt hơn nhiệm vụ của mình trong việc xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh. Từ đó tạo dựng môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, hoàn thiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tri ân các đồng chí thôi không tham gia BCH, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2023-2028

Thay mặt cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng nhiệt liệt biểu dương các thành tích đã gặt hái được của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 (kéo dài 2023) và cho rằng BCH Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ khóa XX đã kế thừa và phát huy thành công truyền thống tốt đẹp của tổ chức Công đoàn Viện Hàn lâm các thời kỳ, là tiền đề tốt để BCH nhiệm kỳ 2023-2028 phát huy hơn nữa trong việc khẳng định vị thế và tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn nói chung và Công đoàn Viện Hàn lâm nói riêng trong thời kỳ mới. Nhân dịp Đại hội, đồng chí cũng yêu cầu BCH khóa mới phát huy hơn nữa trong việc kết nối, tìm cho được điểm mạnh trong đặc thù là cơ quan nghiên cứu đầu ngành của cả nước về khoa học xã hội và nhân văn để có được các hoạt động phong trào thiết thực, mang dấu ấn để tạo ra lối đi riêng và tầm vóc đúng với tinh thần và hướng phát triển bền vững mà Viện Hàn lâm đang hướng tới theo phương châm: Đoàn kết – Kỷ cương – Trách nhiệm – Đổi mới – Phát triển.

Đất nước ta đang bước sang thời kỳ phát triển mới, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang diễn ra mạnh mẽ, toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; yêu cầu về phát triển tri thức, nâng cao trình độ khoa học và công nghệ, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, sắp xếp tổ chức, tinh giản biên chế… Với đội ngũ các nhà khoa học trẻ đầy tiềm năng, tâm huyết và trách nhiệm, Công đoàn Viện Hàn lâm đã và đang cùng Ban lãnh đạo Viện Hàn lâm các cấp tích cực thể hiện vai trò của mình trong việc thực hiện khắc phục những khó khăn còn tồn tại, từng bước tiến tới ổn định để tiếp tục phát triển, xứng đáng với truyền thống sau 70 năm xây dựng và trưởng thành.

Tiết mục văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội
Tiết mục văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội
Tiết mục văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội
Tiết mục văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội
Tiết mục văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội
Tiết mục văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội
Đồng chí Phạm Minh Phúc tặng hoa cảm ơn Đội văn nghệ tại Đại hội

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Viện Hàn lâm, sự phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện của Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc; Tổ chức Công đoàn hiện là lực lượng tiên phong, nòng cốt, tích cực tham gia công tác cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hiện nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, viên chức, người lao động; tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; góp phần xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Thành công của Đại hội Công đoàn Viện Hàn lâm lần thứ XXI, với sự ra mắt của 15 đồng chí trong BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028 đã góp phần chứng minh tinh thần, quyết tâm, ý chí và nguyện vọng của hơn 1.600 đoàn viên Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội thời kỳ mới, thời kỳ của sự phát triển bền vững.

Phạm Vĩnh Hà

 

Các tin đã đưa ngày: