Bế mạc và trao thưởng Giải Bóng bàn Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Bế mạc và trao thưởng Giải Bóng bàn Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017

12/05/2017

PGS.TS. Đinh Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, <br>Trưởng ban Tổ chức giải phát biểu bế mạc <br>Giải Nhì- Nội dung Đơn nam giành cho Lãnh đạo    

Phát biểu bế mạc, thay mặt Ban Tổ chức Giải, PGS.TS. Đinh Quang Hải, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, Trưởng Ban tổ chức Giải khẳng định: Giải Bóng bàn Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam năm 2017 làm một hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi các hoạt động văn thể của công đoàn Viện Hàn lâm trong năm 2017 đế kỉ niệm hào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 và kỉ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017). Đồng thời, Trưởng ban Tổ chức giải, PGS.TS. Đinh Quang Hải cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Viện Hàn lâm, sự chuẩn bị và tổ chức chu đáo của Văn phòng Công đoàn, Văn phòng Viện Hàn lâm và tất cả các tay vợt tham gia giải. 

Một số hình ảnh tại lễ Bế mạc và trao giải thưởng

Giải Nhất- Nội dung Đơn nữ   Giải Nhì - Nội dung Đơn nữ

Nội dung Đơn nữ:

Giải Nhất: Hoàng Thị Hương Giang Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Giải Nhì: Vũ Thị Hương Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới
Đồng Giải Ba: Nguyễn Minh Phương Văn phòng Viện Hàn lâm
  Mai Thị Châu Văn phòng Viện Hàn lâm

 

Giải nhất - Nội dung Đôi nữ   Giải Nhì- Nội dung Đôi nữ

Nội dung Đôi nữ:

Giải Nhất: Đặng Thị Phương Viện Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam
Lưu Thị Liên
Giải Nhì Nguyễn Thị Thanh Nga Viện Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam
Nguyễn Thủy Hồng
Đồng Giải Ba Lê Thị Hải Chi Viện Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam
  Ngô Hương Giang
  Lê Thị Thu Hằng Viện Sử học
  Nguyễn Thị Lệ Hà
     

 

 

 

 

 

 

Giải Nhất - Nội dung Đôi nam nữ   Giải Nhì - Nội dung Đôi nam nữ

Nội dung Đôi nam nữ:

Giải Nhất: Nguyễn Tuấn Anh Viện Nghiên cứu Đông Nam Á
Hoàng Thị Hương Giang
Giải Nhì: Hồ Ngọc Chung Viện Thông tin Khoa học xã hội
Đỗ Ngọc Bích
Đồng Giải Ba Nguyễn Sỹ Thưởng Viện Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam
  Trịnh Thị Ly
  Đỗ Hữu Phương Văn phòng Viện Hàn lâm
  Mai Thị Châu

 

 

 

 

 

 

Giải Nhất- Nội dung Đôi nam   Giải Nhì - Nội dung Đôi nam

Nội dung Đôi nam:

Giải Nhất: Võ Sĩ Tiếp Văn phòng Viện Hàn lâm 
  Lê Tiến Huy
Giải Nhì: Ngô Ngọc Lân Viện Văn học
  Nguyễn Huy Bỉnh
Đồng Giải Ba: Nguyễn Công Thảo Viện Dân tộc học
  Vũ Đình Mười
  Nguyễn Văn Huy Văn phòng Viện Hàn lâm
  Nguyễn Đức Tuấn

 

 

 

 

 

 

Giải Nhất - Nội dung Đơn nam trên 40 tuổi   Giải Nhì - Nội dung Đơn nam trên 40 tuổi

Nội dung Đơn nam trên 40 tuổi

Giải Nhất: Bùi Thanh Dũng Viện Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam
Giải Nhì: Trần Nguyên Việt Viện Triết học
Đồng Giải Ba: Ngô Ngọc Lân Viện Văn học
  Nguyễn Văn Huy Văn phòng Viện Hàn lâm

 

Giải Nhất - Nội dung Đơn nam dưới 40 tuổi   Giải Nhì - Nội dung Đơn nam dưới 40 tuổi

 

Nội dung Đơn nam dưới 40 tuổi:

Giải Nhất: Trần Đình Nuôi Viện Kinh tế Việt Nam
Giải Nhì: Đặng Ngọc Đức Ban Quản lý khoa học
Đồng Giải Ba: Vũ Đình Mười Viện Dân tộc học
  Võ Sỹ Tiếp Văn phòng Viện Hàn lâm

 

 

 

 

Giải Toàn đoàn - Viện Từ điển học & Bách khoa thư Việt Nam   Giải Phong trào - Văn phòng Viện Hàn lâm

 

  Đồng giải Ba - Nội dung Đơn nam lãnh đạo  

Nội dung Đơn nam lãnh đạo:

Giải Nhất: Đỗ Hữu Phương Văn phòng Viện Hàn lâm
Giải Nhì: Vũ Hùng Cường Viện Thông tin Khoa học xã hội
Đồng Giải Ba Mai Xuân Huy Viện Ngôn ngữ học
  Chu Văn Tuấn Viện Nghiên cứu Tôn giáo

 

 

 

Nguyễn Minh Hồng

Các tin đã đưa ngày: