Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam
  • Thư viện điện tử và kho tin
  • Đề tài nghiên cứu cấp bộ
  • Đề tài nghiên cứu cấp nhà nước
  • Tham khảo tạp chí
  • Sách toàn văn
  • Thư điện tử
  • Chính phủ
  • bkt - chu tich

Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Công đoàn Viên chức Việt Nam

16/01/2017

Chiều ngày 12/01/2017, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tới tham dự và chỉ đạo Hội nghị có Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự Hội nghị còn có sự có mặt của Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam và các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các đồng chí cán bộ chuyên trách của công đoàn các bộ, ban ngành Trung ương trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Cường phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Giang Tuệ Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được của Công đoàn Viên chức Việt Nam trong năm 2016, đồng thời đề ra các phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017. Hội nghị đã lắng nghe 03 ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu đại diện cho công đoàn các đơn vị trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam. Các ý kiến phát biểu tập trung thảo luận, chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc đồng thời chỉ ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương các thành tích của các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam trong năm 2016 đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn trong năm 2017, cụ thể:

- Thứ nhất: Tích cực triển khai thực hiện chủ đề hoạt động công đoàn năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên”.

- Thứ hai: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong CBCCVC, đoàn viên lao động, tổ chức tuyên truyền và đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào phong trào CBCCVCLĐ và hoạt động Công đoàn; chú trọng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật mới của Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn.

    Đồng chí Bùi Văn Cường tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 cho 04 đơn vị

- Thứ ba: Đẩy mạnh việc tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước. Phát động các phong trào thi đua thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; tích cực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Thứ tư: Năm 2017 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, năm cuối cùng để tổ chức Công đoàn các cấp phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI. Các cấp CĐVCVN cần đẩy mạnh triển khai thực hiện thắng lợi 04 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

- Thứ năm: Đẩy mạnh các hoạt động xã hội, từ thiện, huy động và sử dụng, quản lý các nguồn quỹ hiệu quả, tăng cường giúp đỡ, chia sẻ với những cơ sở và đoàn viên còn nhiều khó khăn, tiếp tục ủng hộ chương trình xây dựng công trình “Khu tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma” tại tỉnh Khánh Hòa và “Khu tưởng niệm Nghĩa sỹ Hoàng Sa” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Hội nghị cũng đã biểu dương và khen thưởng cho các tập thể công đoàn có thành tích xuất sắc trong năm 2016. Trong đó, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam vinh dự là 01 trong 04 đơn vị được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng thưởng danh hiệu “Cờ thi đua xuất sắc năm 2016”. 

Bên cạnh việc biểu dương, khen thưởng, Công đoàn Viên chức Việt Nam còn tổ chức buổi chia tay Đồng chí Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và gặp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách Công đoàn Viên chức Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.

                                                                                                      VPCĐ

Các tin đã đưa ngày: